Sunday, July 19, 2009

Mycom

การกระโดดร่มแบบ HALO / HAHO คืออะไร?


HALO / HAHO คืออะไร? คนที่อยู่หน่วยรบพิเศษ หรือหน่วยส่งทางอากาศ คงจะคุ้นเคยกับเจ้าคำย่อภาษาอังกฤษสองคำนี้เป็นอย่างดี โดยเป็นคำย่อที่มาจากคำเต็มคือคำว่า High Altitude Low Opening / High Altitude High Opening หมายถึงการกระโดดร่มแบบดิ่งพสุธา หรือร่มแบบกระตุกเอง หรือแบบ Free Fall นั้นเอง โดยความแตกต่างก็ดูจากคำแปลหรือความหมายของคำภาษาอังกฤษนั้นเอง คือ High Altitude Low Opening / High Altitude High Opening โดดสูงเปิดร่มต่ำ / โดดสูงเปิดสูง เพื่อวามกระจ่างชัดยิ่งขึ้น ผมจะแยกให้ดูในแต่ละรายละเอียดของแต่ละแบบดังนี้

# High Altitude Low Opening โดดสูงเปิดต่ำ คำย่อ HALO ลักษณะการกระโดดแบบนี้ผู้โดดหรือนักโดดจะกระโดดออกจากอากาศยาน ที่ระดับความสูงประมาณ 10000 ฟิต จากพื้นดิน จากนั้นก็จะถ่วงเวลาลงมาตามอัตราตกด้วยแรงดึงของแรงโน้มถ่วงของโลก หรือแรง G จนกระทั่งความสูงลงลงมาที่ประมาณ ประมาณ 4000 ฟิต จากพื้นดิน นักโดดก็จะทำการเปิดร่ม และบังคับร่มเข้าสู่ที่หมาย แบบนี้นักโดดชอบเพราะเวลาลอยตัวเล่นหรือบินอยู่นอากาศได้ประมาณ 30 วินาที การโดดแบบนี้ เพื่อลงสู่พื้นดินและเป้าหมายให้รวดเร็วที่สุด
ใครสามารถกระโดดร่มแบบนี้ได้
ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุกเอง หรือเรียกว่าหลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศ ซึ่งมีตามเหล่าทัพต่างๆ ของ กองทัพบก เรือ อากาศ และตำรวจ
โดยมาตรฐานหลักสูตรของกองทัพบก โดย โรงเรียนสงครามพิเศษ (ที่ผมจบมา) จะใช้ระยะเวลาฝึกศึกษาประมาณ 1 เดือน โดยเป็นการฝึกท่าทางการทรงตัวในอากาศ ท่าทางการกระโดดออกจากอากาศยาน การพับร่มโดด (ต้องพับด้วยตนเอง) การบังคับร่ม การแก้ไขเหตุติดขัด การลอยตัวในอากาศด้วยเครื่องช่วยฝึกจำลอง อุโมงค์ลมทางดิ่ง (โชคดีที่ได้ฝึก ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น) การกระโดดร่มจริงจากอากาศยานทั้ง ฮ.ลำเลียง ซีนุ๊ก,บล.212 CAZA,C-130 ของ ทอ., โดยต้องผ่านการกระโดดอย่างน้อย 35 ครั้ง จึงจะสำเร็จการศึกษา
แนวโน้มของหลักสูตรในปัจจุบัน # ความจำเป็นในการคงสภาพ แต่ติดขัดปัญหางบประมาณ ทำให้การเปิดการศึกษาหลักสูตร HALO มีน้อยลงไป


# High Altitude High Opening โดดสูงเปิดสูง  คำย่อ HAHO ลักษณะการกระโดดแบบนี้ผู้โดดหรือนักโดดจะกระโดดออกจากอากาศยาน ที่ระดับความสูงประมาณ 30000 ฟิต จากระดับพื้นดิน ซึ่งความสูงระดับนี้ บนชั้นบรรยากาสจะมีออซิเจน O2 ค่อนข้างเบาบาง นักโดดจำเป็นจะต้องมีการสวม หน้ากากออกซิเจนส่วนบุคคล Personal Oxigen mask ซึ่งมีอากาศเพียงพอสำหรับนักโดดประมาณ 10-15 โดยประมาณ สำหรับการโดดแบบนี้ จึงจำเป็นที่นักโดดต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรง เรียกว่าต้องฟิต 100% เมื่อนักโดด โดดออกมาจะถ่วงเวลาประมาณ 10-15 วินาที เท่านั้น ก็จะเปิดร่มที่ระดับความสูงมากๆ และทำกสนเดินร่มหรือบังคับร่มให้เดินทางไปยังจุดหมายที่กำหนดหรือต้องการได้ในระยะำกลประมาณ 30-40 กิโลเมตร เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่นการปล่อยนักโดดจากชายแดนประเทศหนึ่งที่เราต้องการแทรกซึมเข้าไปปฏิบัติภารกิจ นักโดดเหล่านี้ก็จะสามารถเดินร่มเข้าไปยังพื้นที่ในดินแดนของฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่า 30 กิโลเมตร เป็นต้น
การโดดแบบนี้เป็นการโดดที่ท้าทายมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน ซึ่งจะต้องมีการควบคุมและกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิด  เนื่องจากการแต่งตัวของนักโดดจะมีการใส่อุปกรณืในการปฏิบัติภารกิจทางทหารเพิ่มเข้ามาอีก ประกอบด้วยอาวุธ อุปกรณ์สื่อสาร เป้บรรจุสัมภาระ ซึ่งมีน้ำหนักรวมๆๆ กันแล้วมากกว่า 30 กก. จึงต้องมีเทคนิค และหลักการในการแต่งร่มที่ถูกต้องและคล่องตัวเป็นพิเศษ หากไม่แล้วอันตรายย่อมเกิดขึ้นโดยง่ายนั้นเองMycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :