Tuesday, August 16, 2016

Mycom

รู้จักกับระบบปฏิบัติการในสนามรบทั้ง 7 (BOSs) 7

ระบบการปฏิบัติการสนามรบ ตามหลักนิยมของฝรั่ง ซึ่งจะมองภาพรวมการรบว่ามีองค์ประกอบหลักสำคัญออกเป็น 7 ระบบด้วยกัน ซึ่งเนื้อหาความรู้นี้ผมได้ยินเป็นครั้งแรก ตอนที่เป็นนักเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่ 87 นะครับ

ต้องยอมรับตามตรงว่า เป็นความรู้ใหม่สำหรับผม ก็เลยให้ความสำคัญและความสนใจเป็นพิเศษ แม้ว่าปัจจุบันโอกาสที่จะเกิดศึกสงครามขนาดใหญ่ หรือการสู้รบทางทหารระหว่างประเทศ เป็นสิ่งที่นักวิชาการทางทหาร และนักวิเคราะห์ทางทหาร มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อย หรือไม่มีเลย ที่เห็นๆ อยู่คือ การขัดแย้ง หรือการรบกันในพื้นที่จำกัด ในห้วงระยะเวลาหนึ่งๆ สั้นๆ ยิงกันวันสองวัน กระสุนปืนก็หมด ก้ต้องหยุดยิง หันไปพึงการเจรจา รอมชอมกัน เป็นต้น

ลูกกระสุนปืนใหญ่ รถถัง หรือจรวดลูกหนึ่ง เป็นเงินลูกละหลายหมื่นบาท หรือหลายแสนบาท หรือเป็นหลักล้านก็มี ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ ไม่รบกันดีที่สุด

ซักจะนอกเรื่อง เอาเป็นว่า สมมุตติละกัน หรือเพื่อการฝึกศึกษา เท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจ หรือต้องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าระบบปฏิบัติการสนามรบ

แหล่งที่มา Battlefield Operating Systems (BOSs) 7 มาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำนี้แหละครับ ซึ่งมีนัการทหารของไทยแปลให้แล้วก็คือ ระบบ ระบบปฏิบัติการในสนามรบทั้ง 7ระบบทั้ง 7 มีอะไรกันบ้าง มาดูกัน

1 การข่าวกรอง


ระบบปฏิบัติการด้านการข่าวกรองในการรบด้วยวิธีรุก

- ระบบปฏิบัติการด้านการข่าวกรองในการรบด้วยวิธีรับ

- ระบบปฏิบัติการด้านการข่าวกรองในการรบด้วยวิธีร่นถอย

2 การดำเนินกลยุทธ์ (การเคลื่อนย้าย)


- การเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร

- การเดินทางด้วยเท้า

- การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารด้วยยานยนต์

- การวางแผนการเคลื่อนย้าย

- แผน/คำสั่งการเคลื่อนย้าย

3 การยิงสนับสนุน


-ความสำคัญของอำนาจการยิงสนับสนุน

-ระบบอาวุธยิงสนับสนุนในยุทธบริเวณ

-องค์กรวางแผนและประสานการยิงสนับสนุน

-กรรมวิธีในการวางแผนและประสานการยิงสนับสนุน

-มาตรการประสานการยิงสนับสนุน

-การวางแผนใช้ระบบยิงสนับสนุนในการปฏิบัติการรบ


4 การป้องกันภัยทางอากาศ


-หลักการทั่วไป

-ภัยคุกคามทางอากาศ

-หลักนิยมการป้องกันภัยทางอากาศร่วมของยุทธบริเวณ

-หลักพื้นฐานของการปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศของกองกำลังทหารบก

-การวางแผนและการปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศของกองกำลังทหารบก

5 ความคล่องแคล่วและความอยู่รอด


ความคล่องแคล่วในสนามรบ

-หลักพื้นฐานของความคล่องแคล่ว

-กระบวนการวางแผนของความคล่องแคล่ว

-กิจในการต่อต้านเครื่องกีดขวางและสนามทุ่นระเบิด

-ความอยู่รอดในสนามรบ

-การวิเคราะห์ความอยู่รอด

-การออกแบบและวางแผนสำหรับที่ตั้ง

-การพราง

-การต่อต้านความคล่องแคล่วในสนามรบ

-หลักพื้นฐานของการต่อต้านความคล่องแคล่ว


6 การบังคับบัญชาและการควบคุม


-การวางแผนใช้เครื่องกีดขวาง

-สงครามทุ่นระเบิด

-การปฏิบัติเพื่อการปฏิเสธพื้นที่

การควบคุมบังคับบัญชา

ก. การควบคุมการยุทธ์ระดับกองพล

- ความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชา/การจัดตั้งที่บัญชาการของกองพล, การติดต่อสื่อสารของกองพล

- กรรมวิธีในการบังคับบัญชาและการการควบคุม

การสื่อสารทางยุทธวิธี

-การจัดระบบและองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารในสนามรบ

-กรรมวิธีในการวางแผนการสื่อสารในสนามรบ

7 การสนับสนุนการช่วยรบ


. กิจกรรมในการสนับสนุนการช่วยรบ

- การส่งกำลังบำรุง

- การกำลังพล

- กิจการพลเรือน

- การจัดดินแดน

- เหล่าทหาร

- การปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง

- การติดสื่อสื่อสารสำหรับการช่วยรบ

- การวางแผนการช่วยรบ

บทสรุป 

จากข้อมูลจะทำให้ทราบว่า การรบกันครั้งหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย จะต้องมีองค์ประกอบของการรบที่สำคัญและจำเป็นที่ต้อง เข้าใจและศึกษาให้เกิดความรู้ และฝึกให้ชำนาณอย่างแท้จริง เพราะในแต่ละข้อหลัก ยังมีหัวข้อแยกและรายละเอียดที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจอีกมาก


Credit: cgsc.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71:2013-12-11-06-01-00&catid=18&limitstart=13

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :