Powered by Blogger.

Wednesday, May 1, 2019

Mycom

รับสมัครติวเตรียมสอบนายสิบรบพิเศษ 2562

รับสมัครติวเตรียมสอบนายสิบรบพิเศษ ติวโดย ครูหน่อย พ.อ.สุฑีฆา บุญวัง เจ้าของบล็อก ทหารพลร่ม ครับ จบการศึกษา ด้านครูสอนภาษาจากประเทศ USA และทีมงานครูผู้ช่วย วิชาการและพละศึกษา สำหรับปี 2562 วางแผนติวยาวๆ เริ่มตั้งแต่ปัจจุบันถึง ต.ค.62 รวมประมาณ 7 เดือน
ติวทบทวนความรู้สำคัญและจำเป็นต้องใช้ในการสอบ
ติวตรงเนื้อหาตามบทที่ออกข้อสอบบ่อย จากประสบการณ์การติว และการสอน ของเรา
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0817563135  ครูหน่อย
ผลงานปีที่ แล้ว 2561 ติว 5 คน (กลุ่มเล็ก) ได้ 3 คน
ผลงานปีนี้ ตั้งใจทำให้ดีกว่าปีที่แล้ว

Read More

Sunday, December 16, 2018

Mycom

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบกประะจำปี 2562 จำนวน 1980 นาย

กรมยุทธศึกษาทหารบกแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบกประะจำปี 2562 จำนวน 1980 นาย แบ่งเป็น หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รับบุคคลพลเรือน จำนวน 1188 นาย และ พลทหารกองประจำการ จำนวน 792 นาย 
และหลักสูตรนักเรัยนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 700 นาย 
คุณสมบัติสำคัญๆ 
จบการศึกษาระดับ ม.ปลาย สายสามัญ หรือ เทียบเท่า (กศน.,ปวช.) อายุระหว่าง 18 -22 ปีบริบูรณ์ (ทหารกองุประจำการทุกผลัด อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ) ไม่รับคนที่มีรอยสัก
กำหนดการรับสมัคร รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ 11 ธ.ค.61 - 25 ม.ค.62 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
# สอบวิชาการ 5 วิชา 120 ข้อ (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย และความรู้ทั่วไป)
# กำหนดการสอบข้อเขียนในวันที่ 16 -17 เดือน กุมพาพันธ์ 2562
# ประกาศผลสอบวิชาการ รอบแรก ใน 22 ก.พ.62
# ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 4 เม.ย.62
อ่านประกาศรับสมัคร https://file.job.thai.com/prakad/rta201812/rta201812_1.pdfRead More

Tuesday, November 20, 2018

Mycom

แนวทางการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับ Time Line

"เวอร์ชั่น ความสำเร็จต้องมาจากการคิด วางแผน และลงมือทำ ไม่ใช่ฟลุ๊ค"
โรงเรียนนายสิบทหารบก มีที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายธนรัตน์ ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ที่ขึ้นชื่อทางด้าน การปลูก สับปะรด และที่ท่องเที่ยวชายหาดที่สวยงามและขึ้นชื่อ อย่าง หัวหิน บีช 
การสอบนายสิบนั้น จะต้องเริ่มจาก คุณสมับติส่วนตัวของผู้สมัครสอบ ซึ่งแบ่งออกจากกัน เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม พลเรือน หมายถึง เด็กๆ ที่พึ่งจบ ม.6 หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 18 - 22 ปี (ไม่รับคนที่อายุ 21 ในปีนั้น เว้นจะเรียบจบ รด.มาแล้ว ) 
กลุ่มที่ 2 พวกพลทหารเก่า คือพวกที่พึ่งปลดประจำการ หรือปลดประจำการทหารมาแล้ว การศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 18 -24 ปี  (จะสอบแข่งขันกันเองเฉพาะในกลุ่มของพลทหารเก่าด้วยกันเท่านั้น)
ขนาดร่างกาย 
อายุ หน้าอกหายใจเข้า หายใจออก ความสูง  น้ำหนัก
18-19 78 ซม. 75 160 ซม. 48
20 ขึ้นไป 79 ซม. 76 160 ซม. 48

ห้วงเวลาที่ กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดรับสมัครสอบ ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น จะอยู่ในห้วงประมาณ 15 เดื่อน ธันวาคมของปี ไปจงถึงประมาณวันที่ 25 มกราคม ของปี สามารถติดตามได้จากลิงค์รับสมัครโดยตรง แปะให้แล้ว ด้านล่างครับ 
ลิงค์รับสมัครออนไลน์ 
คำแนะนำการสมัครสอบนายสิบทหารบก แบบละเอียด 


เครดิตภาพจาก www.facebook.com/pages/โรงเรียนนายสิบทหารบก

สำหรับ คนที่กำลังจะจบ ม.6 สามารถสมัครสอบได้ โดยขอใบรับรองว่ากำลังเรียนอยู่ระดับ ม.6 เทอมสุดท้าย จากสถาบันการศึกษามายื่น
การสอบภาควิชาการ จำนวน 120 ข้อ 5 วิชา (วิชาละ 20 ข้อ)
คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย และ ความรู้ทั่วไป (เนื้อหาศาสตร์พระราชา ศีลธรรม ความรู้เบื้องต้นทางทหารทั่วไป)
ห้วงการสอบวิชาการ ประมาณ 17 กุมภาพันธ์ ของปี 
การประกาศผลการสอบภาควิชาการประมาณ 2 มีนาคม ของปี
การสอบสัมภาษณ์ ตรวจโรค ทดสอบร่างกาย ประมาณ 14-16 มีนาคม ของปี 
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ว่ายน้ำ 25 เมตร ไม่เกิน 2 นาที ,ดึงข้อ , ลุกนั่ง ,ดันพื้น , วิ่ง 1000 เมตร ไม่เกิน 5.05 นาที)
ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายประมาณ 5 เมษายน ของปี (ทางอินเตอร์เน็ต)
ลิงค์ไปหน้าประกาศผลการสอบ (ต้องรอการอัพเดทเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล)

โอกาสและความเป็นไปได้ของการสอบติด 

จำนวนที่เปิดรับ แยกตามกลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม จำนวนที่เปิดรับ คาดการณ์ผู้สมัคร อัตราส่วน 
บุคคลพลเรือน 1188 14500 12 : 1
ทหารเก่า 792 4200 5 : 1
บังคับเหล่าทหารราบเท่านั้น  700 2000 3 : 1
หมายเหตุ จำนวนที่เปิดรับ อ้างอิงจากปี 2561 ที่ผ่านมา
ส่วนยอดผู้สมัคร เป็นการคาดการณ์ จากความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวของคนเขียน เท่านั้น เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการเตรียมตัวสอบ เมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้อง หรือเชือถือได้ Admin จะได้นำมาแก้ไขต่อไป 
แนวทางที่แนะนำคือ วางแผนอ่านหนังสือด้วยตนเอง และฝึกฝนร่างกายตามท่าที่ใช้ในการทดสอบ ควบคู่กันไปประมาณ 4 เดือน อย่างต่ำ เริ่มนับถอยหลังกลับมาจากวันสอบวิชาการคือ กุมภา มกรา ธันวา พฤศจิกายน  
ทำตารางเวลา ทบทวนเนื้อหา และฝึกฝนการทำข้อสอบ ให้ครบตาม วิชาที่ใช้ในการทดสอบ โดยอาศัย ความมีวินัย ความอดทน และความมุ่งมั่น 4 เดือน ที่ว่านี้ จากประสบการณ์ของ Admin มั่นใจว่า สามารถสอบติดเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้ 
ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทิป เทคนิคการอ่านหนังสือ การออกกำลังกาย การทดสอบร่างการ สามารถโพสต์ข้อความใต้โพสต์ หรือติดต่อที่ 0817563135 โดยตรง ครับ 
หรือติดตามข่าวสาร อัพเดทใหม่ๆ การสอบทหารบกได้ที่เพจ https://www.facebook.com/sf.ncotutor/
Read More

Tuesday, October 16, 2018

Mycom

กำหนดการรับสมัครสอบนายสิบรบพิเศษ นสศ.ประจำปี 2562

สำหรับน้องๆ และผู้ปกครองที่สนใจจะสมัครสอบนายสิบรบพิเศษ กองหนุน ของ นสศ. จ.ลพบุรี ตอนนี้เปิดขายใบสมัครแล้วครับ รับจำนวน 100 อัตรา สอบพละศึกษา ก่อนสอบวิชาการ และมีการสอบความสามรถพิเศษ ด้วย สนใจ ศึกษาระเบียบการสมัครได้จากเว็บไซต์ของหน่วย ได้ครับ แปะลิงค์ไว้ให้แล้ว

http://www.swcom.mi.th/images/G1/PDF/SFNCO18.pdf


Read More

Friday, June 8, 2018

Mycom

เปิดรับสมัครติวตรียมสอบนายสิบรบพิเศษปี 2562

เปิดติวเตรียมสอบนะครับ อ่านดีๆ หน่วยเขายังไม่เปิดรับสมัคร วันสมัครจริงๆ คาดว่า เดือน กันยายน 2561 วันสอบคาดว่า ตุลาคม 2561 
แต่อย่ารอจนถึงวันสมัครหรือวันสอบนะครับ เพราะมันรอไม่ได้ สำหรับคนที่ตั้งใจจริง และคาดหวังว่าจะเอาให้ได้ ต้องมาก่อนเท่านั้น 

พร้อมก่อนได้เปรียบ เพราะบางอย่างต้องการเวลา เอาเร็วๆ ไม่มี สำหรับน้องๆ ทหารกองหนุนหรือ รด.ปี3 อายุ 18-28 ปี ที่มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริง ในการเป็นทหารนายสิบรบพิเศษ  เราได้เปิดคอร์สพิเศษสำหรับน้องๆ ในการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและวิชาการ เริ่ม 7 ก.ค.61 ไปจนถึงวันสอบ เดือนตุลาคม รวมประมาณ 4 เดือนเต็ม เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายและวิชาการให้พร้อมมากที่สุด
ค่าใช้จ่ายตลอดคอร์สเพียง 30,000.-บาท ต่อคนเท่านั้น (อาหาร+ที่พัก+ค่าสอน)
รับจำนวนจำกัด เพียง 8 ที่นั่งเท่านั้น

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ว่ายน้ำเป็น
- ไม่มีรอยสัก ไม่เจาะหู
- ตาไม่บอดสี
- ไม่มีโรคประจำตัว
- ดึงข้อได้อย่างต่ำ 7 ครั้ง
- โสด
- ไม่ดื่มเหล้า และสูบบุหรี่

สนใจสอบถามได้ที่ 0817563135 หรือ Add line id: bg369
Hope to see your guys in Lopburi.
รายละเอียดการเรียน 
มีการฝึกพละศึกษาทุกท่าที่ใช้ในการสอบ 
มีบ้านพักรับรองตลอดการติว พร้อมอาหารการกิน 
การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ในการทบทวนความรู้สำคัญในการสอบ ครบทุกวิชาที่เปิดสอบ 
การเตรียมตวสอบสัมภาษณ 
อำนวยการติวโดย Admin บล็อกนี้เองครับ


ฝากลิงค์บนเพจ : ติวสอบกองหนุนรบพิเศษ
Read More

Friday, June 1, 2018

Mycom

เตรียมความพร้อมก่อนสอบนายสิบรบพิเศษ 2561

สำหรับผู้อ่านที่สนใจและติดตามข้อมูลข่าวสาร แวดวงทหารรบพิเศษ ทหารพลร่ม จากบล็อกนี้ Admin เอง ได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล ที่มีผู้สนใจติดตาม และสอบถามเข้ามาจำนวนมากเกี่ยวกับ แนวทางการเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบบรรจุเป็นนายสิบรบพิเศษ สังกัด หน่วยรบพิเศษของไทย อ.เมือง จ.ลพบุรี แห่งนี้ ซึ่งทาง Admin ก็ได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลสำคัญ ที่น้องๆ หรือผู้ปกครองที่สนใจอยากจะสอบเป็นนายสิบรบพิเศษ ได้ศึกษา และอ่านกัน

การเตรียมความพร้อมก่อนสำหรับการสอบนายสิบกองหนุนรบพิเศษ วิทยาทานสำหรับน้องๆ และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานสนใจอยากจะสอบเป็นทหารรบพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1. ทหารกองหนุนปลดประจำการ หรือเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 มีใบรับรองการปลดประจำการ สด.8 แล้ว
2. เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 18 -28 ปี
3. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.,ปวส.กศน.)
4.ขนาดของร่างกาย ความสูงตั้งแต่ 160 ซม.ขึ้นไป และวัดรอบอก 76 ซม.ขึ้นไป
5. ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

*** คือ ถ้าน้องไม่ได้เป็นพลทหารเก่า หรือ จบ รด.ปี 3 มาก็ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ

สถานที่และกำหนดการรับสมัคร
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
กำหนดการรับสมัคร ประมาณ กันยายน 2561
จำนวนที่เปิดรับ 100 อัตรา

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

1 ใบสมัคร มาซื้อที่จุดรับสมัคร ราคาชุดละ 100 บาท
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน ตัวจริงและสำเนา
3 บัตรประชาชนของผู้สมัคร ตัวจริงและสำเนา
4 สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา
5 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดามารดา
6 สำเนาสูจิบัตรผู้สมัคร
7 หนังสือสำคัญทางทหาร (สด.8)
8 หนังสือรับรองจากหน่วยก่อนปลดประจำการ
9 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ขั้นตอนการสมัคร จะมีการรวัดขนาดร่างกาย และตรวจร่างกายขั้นต้น ส่วนใหญ่ก็จะผ่านหมด ยกเว้นคนที่มีรอยสักนอกร่มผ้า และเจาะหู ระเบิดหูมา แบบนี้ ก็จะมีปัญหา ต้องดูเป็นเคสๆ ไป

ขั้นตอนการทดสอบ รบพิเศษ จะทดสอบพละศึกษาก่อนเป็นด่านแรก เพื่อคัดเอาเฉพาะคนที่พร้อมและผ่านการทดสอบจำนวนหนึ่ง ไปสอบแข่งขันภาควิชาการ ต่อไป

การทดสอบพละศึกษา จำนวน 5 ท่า

1. ดึงข้อ ผ่าน 9 ครั้ง เต็ม 20 ครั้ง
2. ดันพื้น ผ่าน 32 ครั้ง เต็ม 54 ครั้ง (ภายใน 2 นาที)
3. ลุกนั่ง (Sit up) ผ่าน 50 ครั้ง เต็ม 79 ครั้ง (ภายใน 2 นาที)
4. วิ่งระยะทาง 1.6 กิโลเมตร ผ่าน 8 นาที เต็ม 6.50 นาที
5. ว่ายน้ำระาง 100 เมตร ผ่าน 2.35 นาที เต็ม 1.40 นาที

**** ทดสอบตก หรือไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าตกทันที ****ไม่มีสิทธิสอบในท่าต่อไป

การสอบภาควิชาการจำนวน 5 วิชา 100 คะแนน (วิชาละ 20 คะแนน)

1 วิชาคณิตศาสตร์ 20 คะแนน
2 วิชาวิทยาศาสตร์ 20 คะแนน
3 วิชาภาษาไทย 20 คะแนน
4 วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
5 วิชาหน้าที่พลเมือง 20 คะแนน

สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน
ดูท่วงที่วาจา และไหวพริบในการตอบคำถามจากคณะกรรมการ โดยปกติจะได้คะแนนไม่ห่างกันมากนัก ยกเว้น เป็นใบ้ หรือ ตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่เป็น

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ตัวจริง 100 คน และสำรองอีกประมาณ 50 คน

การมอบตัว ทำสัญญาเข้ารับราชการ
หลักสูตรปรับพื้นฐานรบพิเศษ ประมาณ 2 เดือน ต่อด้วย หลักสูตรกระโดดร่ม และหลักสูตรเสือคาบดาบ รวมๆ กันแล้ว ก็ 6 เดือน หรือ ครึ่งปี
ได้รับยศ สิบตรี บรรจุลงตำแหน่ง ในกรมรบพิเศษ หรือ กองบัญชาการ ตามตำแหน่งและหน่วยที่มีอัตราว่าง หรือมีความต้องการ
สิทธิของการรับราชการ
ได้รับเงินเดือนเริ่มต้น ป.1 ขั้น 9 หรือ 10 โดยประมาณ ตกราว ๆ 9500 - 10000 บาท/เดือน บวกเงินพิเศษกระโดดร่ม หรือค่าปีกอีก เดือนละ 5300 บาท รวมๆ แล้ว ก็ประมาณ 15000 บาท/เดือน และขั้นก็จะขึ้นทุกปี ตามที่เรารับราชการ ปีละ 1.5 ขั้น หรือ 2 ขั้นก้ได้ ถ้าเราขยัน และมีผลงานที่โดดเด่น


เครดิดภาพ : เพจโรงเรียนสงครามพิเศษ

Read More