Saturday, December 16, 2017

Mycom

แนวข้อสอบศาสตร์พระราชา เตรียมสอบ นนส.

สำหรับน้องๆ ที่สนใจและเตรียมตัวทางวิชาการ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก นนส. ในปีนี้ นอกจากวิชาสามัญหลัก คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคมแล้ว ยังมีการออกข้อสอบ ที่เน้น ความรู้เกี่ยวกับ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกด้วย ซึ่ง จะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ออกอากาศทางรายการ คสช. คืนความสุขให้กับประชาชน โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นรม. จะมีการแถลงและสอดแทรก ความรู้ เกี่ยวกับ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งน้องๆ ควรจะได้ศึกษา หาความรู้ถึงแก่น และสาระสำคัญของ เนื้อหาไว้ด้วย เพื่อความไม่ประมาท เพราะการสอบแข่งขัน คนที่พร้อมกว่า และเตรียมตัวดีกว่า ย่อมได้รับผลที่ดีกว่าเสมอ สำหรับแนวข้อสอบนี้ พี่ได้ศึกษา รวบรวมและเรียบเรียง มาจากโลกอินเตอรืเน็ต เพื่อเป็นแนวทางและวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ ได้ศึกษา และทบทวนความรู้ตนเองในการสอบแนวข้อสอบศาสตร์พระราชา

1. ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุด ในฐานะที่เป็นปัจจัยสำคัญสุดในการพัฒนา

ก. คน

ข. ดินและน้ำ

ค. วัสดุและเทคโนโลยี

ง. เศรษฐกิจและสังคม

2. ข้อใดไม่ใช่ พื้นที่ภาคใต้พิเศษ ตามความหมายของนายกรัฐมนตรี

ก. ปัตตานี

ข. ยะลา

ค. นราธิวาส

ง. สงขลา

ที่ถูกคือ เพียง 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งจังหวัด

3. โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา อยู่ในจังหวัดใด

ก. กระบี่

ข. ยะลา

ค. นราธิวาส

ง. สงขลา

4. องค์กรในข้อใด กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก World soil day

ก. องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO

ข. สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ IUSS

ค. องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO

ง. องค์การธรณีวิทยาโลก GO

5. องค์กรในข้อใด ถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม The Humanitarian Soil Scientist แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นองค์แรกของโลก

ก. องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO

ข. สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ IUSS

ค. องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO

ง. องค์การธรณีวิทยาโลก GO


6. “นาซา” พบดาวฤกษ์ ___________ มีดาวเคราะห์บริวารเท่ากับระบบสุริยะจักรวาล จำนวน 8 ดวง

ก. “แคสเปอร์ 70”

ข. “สปิริต 10”

ค. “เคปเลอร์ 90”

ง. “ไอโอว่า 100”


เฉลย
1  ก
2   ง
3  ง
4  ก
5  ข
6  ค

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :