Tuesday, April 30, 2013

Mycom

รับสมัครสอบศิษย์การบินทหารบกหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๕๘

โรงเรียนการบินทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร(ชาย) ยกเว้นผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นยศไม่เกินร้อยโท มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปี เป็นนายทหารสัญญาบัตรมาแล้วไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันเข้ารับการศึกษา หรือนายทหารประทวน(ชาย) สังกัดกองทัพบกชั้นยศสิบตรี-จ่าสิบเอก มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันเข้ารับการศึกษา และอายุไม่เกิน ๒๗ ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๕๘ ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๓๖ – ๔๘๖๙๒๕ – ๙ ต่อ ๓๙๕๐๖ , ๓๙๗๖๐

ใครที่มีคุณสมบัติครบ หรือมีญาตหรือคนรู้จักที่มีความสนใจ ช่วยประชาสัมพันธืและแจ้งต่อด้วย

ของคุณครับ

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :