Friday, September 18, 2009

Mycom

ศาลเทพเจ้าเอราวัณ

ศาลเทพเจ้าเอราวัญ มีที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนสงครามพิเศษ เป็นสิ่งศักด์สิทธิ์ที่ทหารพลร่มและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้ความเคารพกราบไหว้มาช้านาน และถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมของทหารพลร่มก่อนที่จะทำการกระโดดร่มทุกครั้งจะต้องมีการสักการะขอพรให้ปลอดภัยจากการกระโดดร่มทุกครั้งไป ดังนั้นเมื่อมีการฝึกศึกษาของหลักสูตรส่งทางอากาศ จึงมีนักรียนส่งทางอากาศมากราบไหว้ขอพรและแก้บนอยู่เนื่องๆ ส่วนมากจะเป็นการแก้บนด้วยการวิ่ง ดันพื้น หรือถวายสิ่งของก็มี สำหรับศาลเทพเจ้าเอราัวัณ มีลักษณะเป็นช้างสามเศียร ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งห้วงอวกาศ และได้มีการอัญเชิญมาประกอบเป็นสัญลักษณ์บนเครื่องหมายแสดงความสามารถในการกระโดดร่มของทหารพลร่ม โดยจะอยู่ตรงกลางของเครื่องหมายปีกพลร่ม

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :