Powered by Blogger.

Sunday, December 16, 2018

Mycom

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบกประะจำปี 2562 จำนวน 1980 นาย

กรมยุทธศึกษาทหารบกแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบกประะจำปี 2562 จำนวน 1980 นาย แบ่งเป็น หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รับบุคคลพลเรือน จำนวน 1188 นาย และ พลทหารกองประจำการ จำนวน 792 นาย 
และหลักสูตรนักเรัยนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 700 นาย 
คุณสมบัติสำคัญๆ 
จบการศึกษาระดับ ม.ปลาย สายสามัญ หรือ เทียบเท่า (กศน.,ปวช.) อายุระหว่าง 18 -22 ปีบริบูรณ์ (ทหารกองุประจำการทุกผลัด อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ) ไม่รับคนที่มีรอยสัก
กำหนดการรับสมัคร รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ 11 ธ.ค.61 - 25 ม.ค.62 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
# สอบวิชาการ 5 วิชา 120 ข้อ (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย และความรู้ทั่วไป)
# กำหนดการสอบข้อเขียนในวันที่ 16 -17 เดือน กุมพาพันธ์ 2562
# ประกาศผลสอบวิชาการ รอบแรก ใน 22 ก.พ.62
# ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 4 เม.ย.62
อ่านประกาศรับสมัคร https://file.job.thai.com/prakad/rta201812/rta201812_1.pdfRead More

Tuesday, November 20, 2018

Mycom

แนวทางการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับ Time Line

"เวอร์ชั่น ความสำเร็จต้องมาจากการคิด วางแผน และลงมือทำ ไม่ใช่ฟลุ๊ค"
โรงเรียนนายสิบทหารบก มีที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายธนรัตน์ ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ที่ขึ้นชื่อทางด้าน การปลูก สับปะรด และที่ท่องเที่ยวชายหาดที่สวยงามและขึ้นชื่อ อย่าง หัวหิน บีช 
การสอบนายสิบนั้น จะต้องเริ่มจาก คุณสมับติส่วนตัวของผู้สมัครสอบ ซึ่งแบ่งออกจากกัน เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม พลเรือน หมายถึง เด็กๆ ที่พึ่งจบ ม.6 หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 18 - 22 ปี (ไม่รับคนที่อายุ 21 ในปีนั้น เว้นจะเรียบจบ รด.มาแล้ว ) 
กลุ่มที่ 2 พวกพลทหารเก่า คือพวกที่พึ่งปลดประจำการ หรือปลดประจำการทหารมาแล้ว การศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 18 -24 ปี  (จะสอบแข่งขันกันเองเฉพาะในกลุ่มของพลทหารเก่าด้วยกันเท่านั้น)
ขนาดร่างกาย 
อายุ หน้าอกหายใจเข้า หายใจออก ความสูง  น้ำหนัก
18-19 78 ซม. 75 160 ซม. 48
20 ขึ้นไป 79 ซม. 76 160 ซม. 48

ห้วงเวลาที่ กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดรับสมัครสอบ ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น จะอยู่ในห้วงประมาณ 15 เดื่อน ธันวาคมของปี ไปจงถึงประมาณวันที่ 25 มกราคม ของปี สามารถติดตามได้จากลิงค์รับสมัครโดยตรง แปะให้แล้ว ด้านล่างครับ 
ลิงค์รับสมัครออนไลน์ 
คำแนะนำการสมัครสอบนายสิบทหารบก แบบละเอียด 


เครดิตภาพจาก www.facebook.com/pages/โรงเรียนนายสิบทหารบก

สำหรับ คนที่กำลังจะจบ ม.6 สามารถสมัครสอบได้ โดยขอใบรับรองว่ากำลังเรียนอยู่ระดับ ม.6 เทอมสุดท้าย จากสถาบันการศึกษามายื่น
การสอบภาควิชาการ จำนวน 120 ข้อ 5 วิชา (วิชาละ 20 ข้อ)
คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย และ ความรู้ทั่วไป (เนื้อหาศาสตร์พระราชา ศีลธรรม ความรู้เบื้องต้นทางทหารทั่วไป)
ห้วงการสอบวิชาการ ประมาณ 17 กุมภาพันธ์ ของปี 
การประกาศผลการสอบภาควิชาการประมาณ 2 มีนาคม ของปี
การสอบสัมภาษณ์ ตรวจโรค ทดสอบร่างกาย ประมาณ 14-16 มีนาคม ของปี 
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ว่ายน้ำ 25 เมตร ไม่เกิน 2 นาที ,ดึงข้อ , ลุกนั่ง ,ดันพื้น , วิ่ง 1000 เมตร ไม่เกิน 5.05 นาที)
ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายประมาณ 5 เมษายน ของปี (ทางอินเตอร์เน็ต)
ลิงค์ไปหน้าประกาศผลการสอบ (ต้องรอการอัพเดทเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล)

โอกาสและความเป็นไปได้ของการสอบติด 

จำนวนที่เปิดรับ แยกตามกลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม จำนวนที่เปิดรับ คาดการณ์ผู้สมัคร อัตราส่วน 
บุคคลพลเรือน 1188 14500 12 : 1
ทหารเก่า 792 4200 5 : 1
บังคับเหล่าทหารราบเท่านั้น  700 2000 3 : 1
หมายเหตุ จำนวนที่เปิดรับ อ้างอิงจากปี 2561 ที่ผ่านมา
ส่วนยอดผู้สมัคร เป็นการคาดการณ์ จากความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวของคนเขียน เท่านั้น เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการเตรียมตัวสอบ เมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้อง หรือเชือถือได้ Admin จะได้นำมาแก้ไขต่อไป 
แนวทางที่แนะนำคือ วางแผนอ่านหนังสือด้วยตนเอง และฝึกฝนร่างกายตามท่าที่ใช้ในการทดสอบ ควบคู่กันไปประมาณ 4 เดือน อย่างต่ำ เริ่มนับถอยหลังกลับมาจากวันสอบวิชาการคือ กุมภา มกรา ธันวา พฤศจิกายน  
ทำตารางเวลา ทบทวนเนื้อหา และฝึกฝนการทำข้อสอบ ให้ครบตาม วิชาที่ใช้ในการทดสอบ โดยอาศัย ความมีวินัย ความอดทน และความมุ่งมั่น 4 เดือน ที่ว่านี้ จากประสบการณ์ของ Admin มั่นใจว่า สามารถสอบติดเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้ 
ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทิป เทคนิคการอ่านหนังสือ การออกกำลังกาย การทดสอบร่างการ สามารถโพสต์ข้อความใต้โพสต์ หรือติดต่อที่ 0817563135 โดยตรง ครับ 
หรือติดตามข่าวสาร อัพเดทใหม่ๆ การสอบทหารบกได้ที่เพจ https://www.facebook.com/sf.ncotutor/
Read More

Tuesday, October 16, 2018

Mycom

กำหนดการรับสมัครสอบนายสิบรบพิเศษ นสศ.ประจำปี 2562

สำหรับน้องๆ และผู้ปกครองที่สนใจจะสมัครสอบนายสิบรบพิเศษ กองหนุน ของ นสศ. จ.ลพบุรี ตอนนี้เปิดขายใบสมัครแล้วครับ รับจำนวน 100 อัตรา สอบพละศึกษา ก่อนสอบวิชาการ และมีการสอบความสามรถพิเศษ ด้วย สนใจ ศึกษาระเบียบการสมัครได้จากเว็บไซต์ของหน่วย ได้ครับ แปะลิงค์ไว้ให้แล้ว

http://www.swcom.mi.th/images/G1/PDF/SFNCO18.pdf


Read More

Friday, June 8, 2018

Mycom

เปิดรับสมัครติวตรียมสอบนายสิบรบพิเศษปี 2562

เปิดติวเตรียมสอบนะครับ อ่านดีๆ หน่วยเขายังไม่เปิดรับสมัคร วันสมัครจริงๆ คาดว่า เดือน กันยายน 2561 วันสอบคาดว่า ตุลาคม 2561 
แต่อย่ารอจนถึงวันสมัครหรือวันสอบนะครับ เพราะมันรอไม่ได้ สำหรับคนที่ตั้งใจจริง และคาดหวังว่าจะเอาให้ได้ ต้องมาก่อนเท่านั้น 

พร้อมก่อนได้เปรียบ เพราะบางอย่างต้องการเวลา เอาเร็วๆ ไม่มี สำหรับน้องๆ ทหารกองหนุนหรือ รด.ปี3 อายุ 18-28 ปี ที่มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริง ในการเป็นทหารนายสิบรบพิเศษ  เราได้เปิดคอร์สพิเศษสำหรับน้องๆ ในการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและวิชาการ เริ่ม 7 ก.ค.61 ไปจนถึงวันสอบ เดือนตุลาคม รวมประมาณ 4 เดือนเต็ม เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายและวิชาการให้พร้อมมากที่สุด
ค่าใช้จ่ายตลอดคอร์สเพียง 30,000.-บาท ต่อคนเท่านั้น (อาหาร+ที่พัก+ค่าสอน)
รับจำนวนจำกัด เพียง 8 ที่นั่งเท่านั้น

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ว่ายน้ำเป็น
- ไม่มีรอยสัก ไม่เจาะหู
- ตาไม่บอดสี
- ไม่มีโรคประจำตัว
- ดึงข้อได้อย่างต่ำ 7 ครั้ง
- โสด
- ไม่ดื่มเหล้า และสูบบุหรี่

สนใจสอบถามได้ที่ 0817563135 หรือ Add line id: bg369
Hope to see your guys in Lopburi.
รายละเอียดการเรียน 
มีการฝึกพละศึกษาทุกท่าที่ใช้ในการสอบ 
มีบ้านพักรับรองตลอดการติว พร้อมอาหารการกิน 
การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ในการทบทวนความรู้สำคัญในการสอบ ครบทุกวิชาที่เปิดสอบ 
การเตรียมตวสอบสัมภาษณ 
อำนวยการติวโดย Admin บล็อกนี้เองครับ


ฝากลิงค์บนเพจ : ติวสอบกองหนุนรบพิเศษ
Read More

Friday, June 1, 2018

Mycom

เตรียมความพร้อมก่อนสอบนายสิบรบพิเศษ 2561

สำหรับผู้อ่านที่สนใจและติดตามข้อมูลข่าวสาร แวดวงทหารรบพิเศษ ทหารพลร่ม จากบล็อกนี้ Admin เอง ได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล ที่มีผู้สนใจติดตาม และสอบถามเข้ามาจำนวนมากเกี่ยวกับ แนวทางการเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบบรรจุเป็นนายสิบรบพิเศษ สังกัด หน่วยรบพิเศษของไทย อ.เมือง จ.ลพบุรี แห่งนี้ ซึ่งทาง Admin ก็ได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลสำคัญ ที่น้องๆ หรือผู้ปกครองที่สนใจอยากจะสอบเป็นนายสิบรบพิเศษ ได้ศึกษา และอ่านกัน

การเตรียมความพร้อมก่อนสำหรับการสอบนายสิบกองหนุนรบพิเศษ วิทยาทานสำหรับน้องๆ และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานสนใจอยากจะสอบเป็นทหารรบพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1. ทหารกองหนุนปลดประจำการ หรือเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 มีใบรับรองการปลดประจำการ สด.8 แล้ว
2. เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 18 -28 ปี
3. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.,ปวส.กศน.)
4.ขนาดของร่างกาย ความสูงตั้งแต่ 160 ซม.ขึ้นไป และวัดรอบอก 76 ซม.ขึ้นไป
5. ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

*** คือ ถ้าน้องไม่ได้เป็นพลทหารเก่า หรือ จบ รด.ปี 3 มาก็ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ

สถานที่และกำหนดการรับสมัคร
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
กำหนดการรับสมัคร ประมาณ กันยายน 2561
จำนวนที่เปิดรับ 100 อัตรา

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

1 ใบสมัคร มาซื้อที่จุดรับสมัคร ราคาชุดละ 100 บาท
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน ตัวจริงและสำเนา
3 บัตรประชาชนของผู้สมัคร ตัวจริงและสำเนา
4 สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา
5 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดามารดา
6 สำเนาสูจิบัตรผู้สมัคร
7 หนังสือสำคัญทางทหาร (สด.8)
8 หนังสือรับรองจากหน่วยก่อนปลดประจำการ
9 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ขั้นตอนการสมัคร จะมีการรวัดขนาดร่างกาย และตรวจร่างกายขั้นต้น ส่วนใหญ่ก็จะผ่านหมด ยกเว้นคนที่มีรอยสักนอกร่มผ้า และเจาะหู ระเบิดหูมา แบบนี้ ก็จะมีปัญหา ต้องดูเป็นเคสๆ ไป

ขั้นตอนการทดสอบ รบพิเศษ จะทดสอบพละศึกษาก่อนเป็นด่านแรก เพื่อคัดเอาเฉพาะคนที่พร้อมและผ่านการทดสอบจำนวนหนึ่ง ไปสอบแข่งขันภาควิชาการ ต่อไป

การทดสอบพละศึกษา จำนวน 5 ท่า

1. ดึงข้อ ผ่าน 9 ครั้ง เต็ม 20 ครั้ง
2. ดันพื้น ผ่าน 32 ครั้ง เต็ม 54 ครั้ง (ภายใน 2 นาที)
3. ลุกนั่ง (Sit up) ผ่าน 50 ครั้ง เต็ม 79 ครั้ง (ภายใน 2 นาที)
4. วิ่งระยะทาง 1.6 กิโลเมตร ผ่าน 8 นาที เต็ม 6.50 นาที
5. ว่ายน้ำระาง 100 เมตร ผ่าน 2.35 นาที เต็ม 1.40 นาที

**** ทดสอบตก หรือไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าตกทันที ****ไม่มีสิทธิสอบในท่าต่อไป

การสอบภาควิชาการจำนวน 5 วิชา 100 คะแนน (วิชาละ 20 คะแนน)

1 วิชาคณิตศาสตร์ 20 คะแนน
2 วิชาวิทยาศาสตร์ 20 คะแนน
3 วิชาภาษาไทย 20 คะแนน
4 วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
5 วิชาหน้าที่พลเมือง 20 คะแนน

สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน
ดูท่วงที่วาจา และไหวพริบในการตอบคำถามจากคณะกรรมการ โดยปกติจะได้คะแนนไม่ห่างกันมากนัก ยกเว้น เป็นใบ้ หรือ ตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่เป็น

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ตัวจริง 100 คน และสำรองอีกประมาณ 50 คน

การมอบตัว ทำสัญญาเข้ารับราชการ
หลักสูตรปรับพื้นฐานรบพิเศษ ประมาณ 2 เดือน ต่อด้วย หลักสูตรกระโดดร่ม และหลักสูตรเสือคาบดาบ รวมๆ กันแล้ว ก็ 6 เดือน หรือ ครึ่งปี
ได้รับยศ สิบตรี บรรจุลงตำแหน่ง ในกรมรบพิเศษ หรือ กองบัญชาการ ตามตำแหน่งและหน่วยที่มีอัตราว่าง หรือมีความต้องการ
สิทธิของการรับราชการ
ได้รับเงินเดือนเริ่มต้น ป.1 ขั้น 9 หรือ 10 โดยประมาณ ตกราว ๆ 9500 - 10000 บาท/เดือน บวกเงินพิเศษกระโดดร่ม หรือค่าปีกอีก เดือนละ 5300 บาท รวมๆ แล้ว ก็ประมาณ 15000 บาท/เดือน และขั้นก็จะขึ้นทุกปี ตามที่เรารับราชการ ปีละ 1.5 ขั้น หรือ 2 ขั้นก้ได้ ถ้าเราขยัน และมีผลงานที่โดดเด่น


เครดิดภาพ : เพจโรงเรียนสงครามพิเศษ

Read More

Wednesday, May 16, 2018

Mycom

ติวภาษาอังกฤษ เตรียมสอบเป็นทหาร Past tense

ติวภาษาอังกฤษ เตรียมสอบนายสิบรบพิเศษ นสศ.ลพบุรี

Verb Form และ Past Tense

สำหรับวันนี้ จะมาสอนและ Review ในเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆ ใช้ไม่ผิดแน่นอน ถ้าฝึกฝนและใช้งานบ่อยๆ เป็นประจำทุกๆ วัน เป็นเรื่องของ ว่าด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นและจบลงในอดีต จะมีตัว hint แสดงเวลาในอดีต มาช่วย พอจะมีใครจำได้บ้างเปล่า เช่นตัวแรก ago ที่ผ่านมา เช่น 5 minutes ago ,2 hours ago เป็นต้น

Last ที่ผ่านมา เช่น last two days, last week, last year เป็นต้น

อีกคำหนึ่งที่เจอบ่อย คือ Yesterday เมื่อวานนี้

หลักการต่อมา คือ ชนิดของคำกริยา Verb นั้นเอง เรียกว่าเป็นหัวใจหลักของเรื่องนี้ คำกริยา จะแสดงการกระทำ การเคลื่อนที่ของประธาน เช่น go ,walk ,run ,sit, write ,say ,give ,take เป็นต้น

ยังพอจำได้ไหมสมัยเรียน ว่า กริยาสามารถผันเป็นรูปอดีต Past Tense ได้ 2 แบบ คือ regular verbs กริยาปกติ ให้เติม ed ท้ายคำกริยา เช่น walk เป็น walked ,smile เป็น smiled ,talk เป็น talked เป็นต้น

อีกแบบคือ irregular verb รูปกริยาไม่ปกติ เวลาผันเป็นช่อง 2 หรือรูปอดีต จะเปลี่ยนรูปไปเลย เช่น go went gone, say said said, come came come, take took taken เป็นต้น

การผันคำกริยาแบบข้อยกเว้นพิเศษ อย่าพึงปวดหัวนะ 555

ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม ed เช่น study --- studied ,

บางคำ ใช้รูปเดียวกัน ทั้ง 3 ช่อง เช่น cut cut cut ,

ตัวอย่าง กริยา 3 ช่อง ที่พบบ่อยๆ เราควรจะท่องจำและฝึกใช้งานให้เป็นนิสัยประจำวัน

คำแนะนำการฝึกฝน


1 เขียนความหมายของคำกริยา ตรงคอลัมน์คำแปล โดยไม่ต้องใช้ Dic หรือ Google ลองประเมินดูว่า 100 คำศัพท์ เราทราบความหมายมากน้อยแค่ไหน (เปล่าประจานนะ55++)

2 ให้ลบคอลัมน์ที่ 2 Past ออกทั้งหมด ก่อนแล้ว พรินเอกสารออกมา ฝึกเขียนคำศัพท์ ช่องที่ 2 ด้วยตนเอง ดูว่าเขียนได้กี่คำ และเขียนสะกดคำถูกต้องหรือไม่

3 ให้ลบคอลัมน์ที่ 3 past participle ออกทั้งหมด ก่อนแล้ว พรินเอกสารออกมา ฝึกเขียนคำศัพท์ ช่องที่ 3 ด้วยตนเอง ดูว่าเขียนได้กี่คำ และเขียนสะกดคำถูกต้องหรือไม่

4 ลบคอลัมน์ Past และ past participle ออก แล้ว ฝึกเขียน ช่อง 2 และ 3 ด้วยตนเอง เทียบกับต้นฉบับ ว่าเราทำได้มากน้อยเท่าไหร่

   simple form
past
past participle
คำแปล (No Dic)
  1. beat
beat
beaten

  2. become
became
become

  3. begin
began
begun

  4. bend
bent
bent

  5. bet
bet
bet

  6. bite
bit
bitten

  7. bleed
bled
bled

  8. blow
blew
blown

  9 break
broke
broken

 10. bring
brought
brought

 11. build
built
built

 12. buy
bought
bought

 13. catch
caught
caught

 14. choose
chose
chosen

 15. come
came
come

 16. cost
cost
cost

 17. cut
cut
cut

 18. dig
dug
dug

 19. do
did
done

 20. draw
drew
drawn

 21. drink
drank
drunk

 22. drive
drove
driven

 23. eat
ate
eaten

 24. fall
fell
fallen

 25. feed
fed
fed

 26. feel
felt
felt

 27. fight
fought
fought

 28. find
found
found

 29. fly
flew
flown

 30. forget
forgot
forgotten

 31. forgive
forgave
forgiven

 32 freeze
froze
frozen

 33 get
got
gotten

 34 give
gave
given

 35 go
went
gone

 36 hang (up)
hung
hung

 37 have
had
had

 38 hear
heard
heard

 39. hide
hid
hidden

 40. hit
hit
hit

 41. hold
held
held

 42. hurt
hurt
hurt

 43. keep
kept
kept

 44. know
knew
known

 45. lay
laid
laid

 46. lead
led
led

 47. leave
left
left

 48. lend
lent
lent

 49. let
let
let

 50. lie (down)
lay
lain

 51. light
lit
lit

 52. lose
lost
lost

 53. make
made
made

 54. mean
meant
meant

 55. meet
met
met

 56. pay
paid
paid

 57. put
put
put

 58. quit
quit
quit

 59. read
read
read

 60. ride
rode
ridden

 61. ring
rang
rung

 62. rise
rose
risen

 63. run
ran
run

 64. say
said
said

 65. see
saw
seen

 66. sell
sold
sold

 67. send
sent
sent

 68. set
set
set

 69. shake
shook
shaken

 70 shine
shone
shone

 71. shoot
shot
shot

 72. shrink
shrank
shrunk

 73. shut
shut
shut

 74. sing
sang
sung

 75. sink
sank
sunk

 76. sit
sat
sat

 77. sleep
slept
slept

 78. slide
slid
slid

 79. speak
spoke
spoken

 80. spend
spent
spent

 81 spin
spun
spun

 82. stand
stood
stood

 83. steal
stole
stolen

 84. stick
stuck
stuck

 85. sting
stung
stung

 86. swear
swore
sworn

 87. sweep
swept
swept

 88. swim
swam
swum

 89. take
took
taken

 90. teach
taught
taught

 91. tear
tore
torn

 92. tell
told
told

 93. think
thought
thought

 94. throw
threw
thrown

 95. understand
understood
understood

 96. wake
woke
woken

 97. wear
wore
worn

 98. win
won
won

 99 wind
wound
wound

100. write
wrote
written


Read More