Powered by Blogger.

Sunday, February 19, 2017

Mycom

ติวภาษาอังกฤษ ALC ออนไลน์

" การเรียนแม้เหนื่อยยาก ย่อมลำบากอย่าท้อแท้ สุดท้ายที่รอคอยคืออนาคตอันงดงาม"
เปิดสอนพิเศษภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน สำหรับน้องๆ กำลังพลของ ทบ. รวมทั้งผู้สนใจพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง ทั้งการสอบแข่งขัน และการพัฒนาตนเอง 

เน้นทักษะการฟัง ทบทวนหลักไวยากรณ์สำคัญ และคำศัพท์ 
วิธีการสอน : สอนสดโปรแกรม Skype และทำแบบทดสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ CMS JOOMLA QUIZ

ใครเหมาะสำหรับหลักสูตรนี้บ้าง :

1 กำลังพลนายสิบของ ทบ.ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา อายุไม่เกิน 27 ปี ที่มีแผนหรือต้องการสอบไปเรียนทุนต่างประเทศของ ยศ.ทบ. เช่น ทุนนักเรียนนายร้อยสิงคโปร์ ,สอบแข่งขันเสมียนทูตต่างประเทศ ,สอบเข้าเป็นศิษย์การบินทหารบก สอบเลื่อนฐานะคุณวุฒิปริญญาตรี ยศ.ทบ.เป็นต้น 
2 นายทหารนายสิบของ ทบ. ที่ต้องการ แข่งขันไปเรียนหลักสูตรต่างประเทศ ทุน IMET ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทุน DC ประเทศออสเตรเลีย 

รายละเอียดติวโดยย่อ 

เริ่มเรียนในวันจันทร์ที่ 6 มี.ค.60 - 6 พ.ค.60 (2 เดือน)
เรียนอาทิตย์ละ 3 วัน จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 1900-2000 
Part1 การเรียนจะเน้นทักษะการฟัง : ฝึกทำข้อสอบภาคฟัง 30 นาที พร้อมเฉลย และแนะนำ เทคนิคการฟังของแต่ละข้อ การจับประเด็นสำคัญของประโยค Keyword 
Part2 เป็นการฝึกทำข้อสอบภาค ไวยากรณ์ และคำศัพท์ พร้อมเฉลยและทบทวนหลักการใช้งานไวยากรณ์ และคำศัพท์ 
การประเมิลผลการติว : จัดให้มีการสอบวัดผล 1 ครั้ง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในระหว่างการเรียน 
สอนโดย : พ.ท.สุฑีฆา บุญวัง จบหลักสูตรครูสอนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน จากประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2005 และมีประสบการณ์การทำงานในฐานะฝ่ายอำนวยการของ UN สหประชาชาติ ภารกิจ UNAMID ในประเทศซูดานปี 2013 
ค่าลงทะเบียน : 3000 บาท


สิ่งที่ต้องมีคือ 

1 คอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL หรือ Fiber Optic 
2 โปรแกรม Skype 
3 กล้องเว็บแคม 
4 ไมค์โครโฟนและลำโพง สำหรับการรับฟังเทป และสนทนากับผู้สอน 
5 ความมุ่งมั่นและความตั้งใจ 

ทดลองเรียนฟรี  ตั้งแต่ 25 - 30 มี.ค. 60 โดยลงชื่อผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ตามลิงค์นี้ครับ 

สำหรับการ ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 3000 บาท ให้โอนเงินข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย
473-2-69911-3
สุฑีฆา บุญวัง
สาขาวงเวียนสระแก้ว ลพบุรี
ออมทรัพย์


สอบถามเพิ่มเติม : การดาวโหลดและติดตั้งโปรแกรมสไกด์ หรือปัญหาสงสัยอื่นๆ 
พ.ท.สุฑีฆา บุญวัง
โทร 0817563135
Line ID: bg369


Read More

Sunday, February 12, 2017

Mycom

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรีเปิดรับกองหนุนประจำปี 2560 จำนวน 240 อัตรา

สำหรับน้องๆ ที่พลาดหวังไปจาก การสอบคัดเลือกกองหนุนของรบพิเศษไป ในห้วงที่ผ่านมา ถ้าใจยังอยากรับราชการทหารอยู่ ก็ลองมองดูโอกาสที่เหล่าทหารปืนใหญ่เปิดสอบแข่งขันกันดูในปี 2560 กัน ซึ่งมีประกาศการสอบคีดเลือกออกมา ทาง Admin ก็นำมา ปชส.ให้ผู้สนใจและผู้ติดตามบล็อก ได้ลองศึกษาข้อมูล และติดต่อสมัครสอบตามประกาศต่อไป ครับ 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 240 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศศูนย์การทหารปืนใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อบรรจุให้หน่วยในส่วนกำลังรบ ประจำปีงบประมาณ 2560

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วย ทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบ จำนวน 240 อัตรา ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
- เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใน เหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีอายุ ไม่เกิน ๒๕ ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง
วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 0830 นาฬิกา ถึง 1600 นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สถานที่รับสมัคร ห้องเรียนหมายเลข 101 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
สอบวิชาการ ในวันวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
วิชาที่สอบ

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ทั่วไป 
ภาพรวมนับว่า ทบ.เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่ปลดเป็นกองหนุน หรือกำลังจะปลดเป็นกองหนุน โดยเปิดรับเฉพาะคนที่เคยเป็นทหารเก่า เหล่าทหารปืนใหญ่มาก่อนเท่านั้น เรียกว่ามีโอกาสสูงมากๆ ที่จะสอบได้ครับ เรียกว่า โอกาสมาแล้วจริงๆ สำหรับน้องๆ ที่เคยเป็นทหารเก่า เหล่าปืนใหญ่มาก่อน พลาดโอกาสนี้แล้ว ก็น่าจะยาวเลยทีเดียว 

เครดิต: https://www.facebook.com/artycenter.th

Read More

Monday, December 19, 2016

Mycom

นสศ.เปิดรับสมัครกองหนุนประจำปี 2560 จำนวน 100 อัตรา

นสศ.หรือหน่วยรบพิเศษ จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครกองหนุนประจำปี 2560 จำนวน 100 อัตรา รายละเอียดการรับสมัคร
จำหน่ายใบสมัคร ที่ บก.นสศ. ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ฯ อ.เมือง จ.ลพบุรี ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 13 ม.ค.60 เวลา 0800 - 1600 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุด
รับสมัคร ตั้งแต่ 9-13 ม.ค.60
ทดสอบร่างกาย พละศึกษา ในวันที่ 24-25 ม.ค.60 
สอบวิชาการใน 28 ม.ค.60
สอบสัมภาษณ์ใน 29 ม.ค.60

ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ นสศ. www.swcom.mi.th
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 1 ก.พ.60
ผู้สอบได้ตัวจริง รายงานตัว ใน 6 ก.พ.60 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ด้านการศึกษารับคนจบ ชั้น ม.6 เทียบเท่า
อายุ ระหว่าง 18 - 28 ปี 
สอบถามเพิ่มเติม ที่กองกำลังพล นสศ. โทร 036 - 413412 ในวันเวลาราชการ

ก็ฝากถึงผู้ที่ติตามข่าวสารทางบล็อกนี้ที่สนใจ จะสมัครเอง หรือจะชวนคนรู้จักมาสมัครก็รีบๆกันหน่อยนะครับ และฝากให้เตรียมความพร้อมของร่างกาย และวิชาการ ให้พร้อมทดสอบตามกำหนด


อีกอย่างอย่าหลงเชื่อคนที่แอบอ้างช่วยเหลือท่านได้ เพราะอาจจะโดยหลอกได้ง่ายๆ พี่ขอฝากไว้ว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้น
Have a good day!

From Admin Blog


Credit: www.swcom.mi.th 
Read More

Friday, November 11, 2016

Mycom

ยศ.ทบ.เปิดสอบนายทหารสัญญาบัตรประจำปี 2560 จำนวน 206 อัตรา

ยศ.ทบ. หรือ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพ แถวๆ สถานีรถไฟสามเสน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เป็นข้าราชการนายทหารสัญญาบัตรประจำปี 2560 จำนวน 206 อัตราด้วยกัน
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ ยศ.ทบ.ได้โดยตรง
http://atc-rta.thaijobjob.com/D/2016/
สำหรับท่านทีต้องการรายละเอียดขั้นต้น Admin ขอสรุปสาระนำมาเสนอตามแนวทางการสรุปของ ฝอ.ทางทหารสรุปได้ดังนี้ครับ
5W1H

What : ยศ.ทบ.เปิดสอบนายทหารสัญญาบัตรประจำปี 2560 จำนวน 206 อัตรา
When : ระหว่างวันที่ 14 พ.ย. ถึง 30 พ.ย.59
สอบวิชาการ ครั้งแรก ในปีหน้า 22 ม.ค.60 ณ ม.รามคำแหง

Where: ผู้สนใจดาวโหลดระเบียบการและศึกษารายละเอียดการรับสมัครทางเว็บไซต์ และการรับสมัครจะเป็นการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต มีการกรอกข้อมูล และอัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรงขึ้นไปทางเว็บไซต์ด้วย ส่วนการชำระค่าสมัคร จะจ่ายผ่านเคาเตอร์ธนาคาร จำนวน 300 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร


 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
 • อายุระหว่าง 18 - 35 ปี 
 • ใครสามารถสมัครได้บ้าง?
 • บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง 
 •  ทหารกองหนุน (ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจําการมาแล้ว) 
 • นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

สายงานทีเปิดสอบ มีจบสาขาไหนบ้าง?


 • วิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 35 อัตรา 
 • วิทยาศาสตร์ ประเทภ ก.  จำนวน    16 อัตรา 
 • วิทยาศาสตร์ ประเทภ ข.  จำนวน    34  อัตรา 
 • ศิลปศาสตร์   จำนวน   52  อัตรา 
 • นิติศาสตร์   จำนวน   19  อัตรา 
 • การเงินและบัญชี  จำนวน 33 อัตรา 
 • ศาสนศาสตร์ นักธรรม 16 อัตรา 
 • สถาปัตย์ จำนวน 2 อัตรา 

creditภาพ จาก chaiyasip.com

พยายามอย่าหลงเชื่อคนทีแอบอ้าง ช่วยเหลือได้ น้องๆ จำไว้ว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ ขอให้พยายามสุดความสามารถของเรา

Read More

Friday, September 9, 2016

Mycom

กองพันจู่โจมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาฯ ประจำปี 2559

สำหรับ ชายไทย ที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ต้องการตอบแทนบุญคุญแผ่นดินเกิด ด้วยการสมัครเข้าเป็นพลทหารอาสาสมัคร สังกัด กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี สำหรับปีนี้ 2559 ก็ประกาศรับสมัครออกมาแล้วครับ โดยเป็นข้อมูลอ้างอิงจากหน้าเพจ ข่าวประชาสัมพันธ์ของ กรมรบพิเศษที่ 3 ซึ่ง Admin ก็เช่นเคย นำมากระจายข่าวสารต่อ และช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เยี่ยมชมบล็อกนี้ ที่สนใจจะสมัคร หรือมีคนรู้จัก เพื่อนๆ ญาติๆ ที่ต้องการจะสมัครเข้าเป็นทหารอาสา พัน.จจ. ก็สามารถศึกษาในรายละเอียด 
คุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนกำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร และสิทธิต่างๆ 

กองพันจู่โจม
กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เปิดรับสมัคร ชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อายุระหว่าง 18 - 25 ปี
( เกิด พ.ศ.2534 – 2541 )
มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ใจถึง คัดเลือกเป็น

ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 27 จำนวน 113 นาย
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 ถึง 10 ต.ค.59

สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3
ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ : กองพันจู่โจม
ค่ายเอราวัณ ต. เขาสามยอด อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000
โทรบ้านเมือง : ( 036 ) 412668 , ทหาร : 37724,37725
โทรมือถือ : 084 – 8798105 , 085-295225


สิทธิในระหว่างรับราชการ
จำนวน ปี เงิน เดือน เบี้ยเลี้ยง พ.จ.จ. เงินเพิ่ม
ชั่วคราว รวม
ทหารใหม่ 1,630 2,880 - 5,490 10,000
ปีที่ 1 3,670 2,880 2,700 3,450 12,700
ปีที่ 2 4,160 2,880 2,700 2,960 12,700
ปีที่ 3 4,400 2,880 2,700 2,720 12,700
ปีที่ 4 4,620 2,880 2,700 2,500 12,700
ปีที่ 5 4,870 2,880 2,700 2,250 12,700
•ทหารใหม่ ใช้เวลาในฝึกทั้งสิ้น 10 สัปดาห์
•พ.จ.จ. หมายถึง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม จะได้รับเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ (หลักสูตรกระโดดร่ม)

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ป.6 )
3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ
4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์
( เกิด พ.ศ.2534 – 2541 )
5. ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน
6. ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อ
การรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
7. ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ
8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา
9. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก
(เว้นเป็นความผิดลักษณะลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท )
10. สายตาไม่เอียง และไม่บอดสี

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา- มารดา พร้อมตัวจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
3. สำเนา สด.9 หรือ สด.43 พร้อมตัวจริง
4. สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามีพร้อมตัวจริง)
5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
6. สำเนามรณะบัตรของ บิดา – มารดา ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
7. สำเนาใบสมรส (ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
8. สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
9. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• ข้อ 1 – 8 ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด
กำหนดการทดสอบ / ตรวจโรค
กำหนดการ วันที่ เวลา
* ทดสอบร่างกาย 11 ต.ค.59 0800-1200
* ประกาศผลขั้นที่ 1 12 ต.ค.59 0700
* ทดสอบกำลังใจ (9 สถานี) 12 ต.ค.59 0800-1630
* สัมภาษณ์/ตรวจโรค 13 ต.ค.59 0800-1630
* ประกาศผลครั้งสุดท้าย 14 ต.ค.59 0900
* รายงานตัวเข้ารับการฝึก 1 พ.ย.59 0800-1600

อ้างอิง : http://home.3sor.mi.th/index.php?name=news
Read More

Saturday, August 20, 2016

Mycom

หน่วยจู่โจมสหรัฐกระโดดร่มลงในอัฟกานิสถาน

ปฏิบัติการรหัสลับ แรด และตุ้กแก 


ในค่ำคืนเดือนตุลาคม 19 ตอนเช้ามือของวันที่ 20 ตุลาคม 2001 หน่วยรบพิเศษของสหรัฐฯ ปฏิบัติการโจมตีโดยส่งทหารกระโดดร่มลงในพื้นที่ปฏิบัติการ ในพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มตาลีบัน ในประเทศอัฟกานิสถาน โดยมี 2 วัตถุประสงค์ และวางแผนการปฏิบัติภายใต้รหัสปฏิบัติการว่า แรด และตุ้กแก 


การปฏิบัติมีการใช้งานหน่วยทหารพลร่มจากกองพันที่ 3 และหน่วยจู่โจมที่ 75 ทำการโดดร่มเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย ซึ่งถูกทำให้อ่อนแอลง ด้วยการทิ้งระเบิดทางอากาศจาก B-52 และการยิงจาก บ.AC-130 ติดอาวุธ การโจมตีทางอากาศ ทำให้ฝ่ายตรงข้ามสังหารและบางส่วนได้หลบหนีออกจากพื้นที่ จากนั้น บ.ลำเลียง MC-130 ก็บินเหนือเขตส่งลง และปล่อยทหารพลร่ม และรบพิเศษลงสู้พื้นที่ ที่ระดับความสูง 800 ฟิต จำนวน กว่า 199 นาย ลงสู่พื้นที่ปฏิบัติการ 
 • ยึดครองพื้นที่ส่งลง
 • สังหารและจับกุมกลุ่มตาลีบัน
 • รวบรวมข่าวสาร ข่าวกรอง 
 • ประเมินพื้นที่สำหรับการปฏิบัติการส่งลงทางอากาศในครั้งหน้า 
 • จัดตั้ง ทก.และตำบลส่งกำลัง สำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่ 

เมื่อเท้าแตะพื้น กองร้อยจู่โจมที่ 3/75 ปฏิบัติภารกิจสำเร็จตามแผนที่กำหนด ตามรหัสปฏิบัติการ ดีบุกและเหล็ก โดยเจอการต่อต้านเล็กน้อยจาก ตาลีบัน ส่วนร้อย C เคลื่อนที่ไปตามแนวกำแพงตึก เพื่อทำตามแผน ส่วนทีม ปจว. จากพัน ปจว.ที่ 9 กระจายเสียงผ่านเครื่องเสียงออกอากาศ เพื่อให้ฝ่ายตาลีบันในพื้นที่ยอมแพ้และมอบตัว แต่ก็ไม่นานนัก ก็พบว่าพื้นที่ควบคุมทั้งหมด เงียบ และว่างเปล่า 


จทน.จากหน่วยควบคุมกการรบสำรวจพื้นที่ ที่อาจจะใช้ในการทำสนามบิน หรือส่งลงทหารพลร่ม หากจะมีการปฏิบัติการอีกครั้งในอนาคต โดยติดต่อสื่อสารกับ บ.ลำเลียง AC-130 ติดอาวุธ ที่ยังคงบินวนรอบบริเวณ และตรวจเจอกองกำลังฝ่ายตาลีบันบนยานพาหนะ กำลังหันหน้ากลับมายังพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่ง AC-130 ได้ทำการระดมยิงทำลายเป้าหมาย

ส่วน ฮ. ลำเลียง แบบ MH-47 และ MH-60 แบ็กฮอกส์และซีนุ้ก จากหน่วยบิน 160 บินสนับสนุนภารกิตตุ้กแก หลังจากถึงพื้นที่ มีการเติมเชื้อเพลิงและกระสุน จาก ทก.ชั่วคราว ที่ หน่วยพลร่มส่งลง ได้จัดตั้งขึ้น หลังจากนั้น ได้จบภารกิจ และบินกลับฐานหลัก 
ภารกิจทุกข้อถูกปฏิบัติเป็นผลสำเร็จ กำลังพลทั้งหมด บรรทุกบน MC-130 และออกเดินทางกลับ โดยหน่วย ปจว. ได้ทิ้งใบปลิว ปชส. ในกรณีที่พวก ตาลีบันอาจจะกลับมาพื้นที่นี้อีก 
สำหรับลานบินชั่วคราวในทะเลทรายแห่งนี้ ต่อมาถูกใช้งานโดยหน่วยนาวินโยธินของ สหรัฐฯ และไดรับการตั้งชื่อค่ายว่า ค่าย แรด Camp Rhino


ข้อสังเกตุ 

จากบทความจะเห็นว่า หลักนิยมการรบของ US จะใช้การปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ จาก B-52 และ AC-130 ติดอาวุธ ทิ้งระเบิด และระดมโจมตีพื้นที่เป้าหมาย ตามแผนการอย่างต่อเนื่อง จนเป้าหมายอ่อนแอ หรือ หมดกำลังลง จากนั้น จะใช้การปฏิบัติการเข้า Clear พื้นที่ โดยหน่วยพื้นดิน ซึ่งจะมีหน่วยรบพิเศษ และหน่วย แรนเจอร์ เป็นหน่วยนำภาคพื้นดิน เน้น การเข้าพื้นที่รวดเร็ว ปฏิบัติภารกิจสำเร็จ และถอนตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น บทบาทของหน่วย ปจว.ก็จะผนวก เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนด้วยเสมอ จึงเห็นว่า ทาง US ให้ความสำคัญ กับการโจมตีทางอากาศ และ การปฏิบัติการจิตวิทยาด้วยเสมอ ๆ ในเกือบๆ ทุกภารกิจ 


Credit : http://www.americanspecialops.com/operations/rangers-delta-afghanistan-2001/

Read More