Powered by Blogger.

Friday, January 5, 2018

Mycom

ศูนย์การทหารปืนใหญ่เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 240 อัตราประจำปี 2561

สำหรับน้องๆ ที่พลาดหวังไปจาก การสอบคัดเลือกกองหนุนของรบพิเศษไป ในห้วงที่ผ่านมา ถ้าใจยังอยากรับราชการทหารอยู่ ก็ลองมองดูโอกาสที่เหล่าทหารปืนใหญ่เปิดสอบแข่งขันกันดูในปี 2561 กัน ซึ่งมีประกาศการสอบคีดเลือกออกมา ทาง Admin ก็นำมา ปชส.ให้ผู้สนใจและผู้ติดตามบล็อก ได้ลองศึกษาข้อมูล และติดต่อสมัครสอบตามประกาศต่อไป ครับ 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 240 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วย ทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบ จำนวน 240 อัตรา ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใน เหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีอายุ ไม่เกิน ๒๕ ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง
วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สถานที่รับสมัคร ห้องเรียนหมายเลข 104 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
วิชาที่สอบ
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ทั่วไป 
ภาพรวมนับว่า ทบ.เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่ปลดเป็นกองหนุน หรือกำลังจะปลดเป็นกองหนุน โดยเปิดรับเฉพาะคนที่เคยเป็นทหารเก่า เหล่าทหารปืนใหญ่มาก่อนเท่านั้น เรียกว่ามีโอกาสสูงมากๆ ที่จะสอบได้ครับ เรียกว่า โอกาสมาแล้วจริงๆ สำหรับน้องๆ ที่เคยเป็นทหารเก่า เหล่าปืนใหญ่มาก่อน พลาดโอกาสนี้แล้ว ก็น่าจะยาวเลยทีเดียว 

เครดิต: https://www.facebook.com/artycenter.th

Read More

Friday, December 22, 2017

Mycom

ศูนย์การทหารม้าเปิดรับสมัครสอบกองหนุนประจำปี 2561 จำนวน 210 อัตรา

ประกาศข่าวดีและข่าวด่วน สำหรับท่านที่สนใจอยากให้ลูกหลานรับราชการเป็นทหารบก  ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน (เหล่าม้า) เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2561 จำนวน 210 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
ต้องเป็นทหารกองหนุนเหล่าม้า (เท่านั้น) จบการศึกษาระดับมัธยมปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า มีอายุไม่เกิน 25 ปี บริฐุรณ์

กำหนดการรับสมัครสอบ
 ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคา 2561 ถึง 31 มกราคม 2561 รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์การทหารม้า อ.เมือง จ.สระบุรี
ทดสอบร่างกาย วันจันทร์ที่ 5 ถึง 7 กุมพาพันธ์ 2561
ท่าทดสอบร่างกาย
1 ท่าดันพื้น
2 ท่าลุกนั่ง sit up
3 วิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร
การแต่งกาย เสื้อขาว กางเกงสีกรมท่าหรือสีดำ
หลักฐานการรับสมัครสอบ
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว อย่างละ 6 รูป
บัตรประจำตัว
หลักฐานแสดงจบการศึกษาระดับมันธยมปลาย หรือเทียบเท่า
ทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดามารดา
หนังสือรับรองเวลาการรับราชการทหาร และความประพฤติ หน่วยมอบให้ในวันปลด นะ


เครดิจภาพจาก : http://www.cavalrycenter.com/

ผ่านการทดสอบร่างกายก่อนเท่านั้น ถึงจะได้สอบภาควิชาการ ต่อไป โดยจะประกาศผลสอบรอบแรกในวัน ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ www. cavatrycerrter.com และแจ้งยืนยันผลสอบทาง โทรศัพท์ 036 - 221-360 ต่อ 64210

ตรวจร่างกาย ใน 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  อาคารประมณฑ์ผลาสินธ์ ค่ายอดิศร ศูนย์การทหารม้า

สอบวิชาการในวัน เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 ภายในค่ายอดิศร
วิชาที่ต้องเตรียมอ่านหนังสือมาสอบ  5 วิชาคือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความรูทั่วไป และ วิชาทหาร ( การฝึกทหารใหม่ตามวงรอบ, แบบธรรมเนียมทหาร และประวัติศาสตร์ชาติไทย )

สอบสัมภาษณ์ในวัน อาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ดูด้วยตัวเองที่ศูนย์การทหารม้า หรือทางเว็บไซต์  www. cavatrycerrter.com

รับรายงานตัว ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายอดิศร ศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี

การรับบรรจุ ยศ สิบตรี ตั้งแต่ 1 พ.ค.61 เป็นต้นไป โดยจะได้รับเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 13.5

อ้างอิงจาก :  http://www.cavalrycenter.com/home/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=80:2561&Itemid=140

สำหรับน้องๆ หรือผู้ปกครองที่สนใจ และมีคุณสมับติครบ ตรงตามประกาศ สนใจจะมาเข้าค่ายเตรียมตัว เพื่อฝึกซ้อมร่างกาย พละศึกษาให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และติวแนวข้อสอบภาคิชาการ Admin เปิดติวสอบให้โดยเฉพาะ เริ่มจากวันนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงวันสอบ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0817563135
ไลน์ไอดี : bg369
Faceboook : suteeka boonwang
รายละเอียดคร่าวๆ
เป็นการเก็บตัวแบบอยู่ประจำ ที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี มีที่พักและอาหารครบ 3 มื้อ
ค่าที่พัก เดือนละ 3000 บาท
ค่าอาหาร 7000 บาท ต่อเดือน
ค่าติวพละศึกษา และวิชาการ เดือนละ 1000  บาท
รวม 11000 บาท /เดือน

มาก่อนมาไวได้เปรียบ เน้นคุณธรรมและจริยธรรม ตามแบบธรรมเนียมทหาร ไม่มั่นใจโทรมาคุยกันก่อนได้Read More

Sunday, December 17, 2017

Mycom

ฟรีแบบทดสอบพื้นฐานความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น เน้นโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน สำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขัน และเป็นแนวทางในการทบทวนความรู้ให้แน่นต่อไป  โดยแบบทดสอบนี้ Admin เป็นคนออกเอง และยินดีแจกฟรี สามารถนำไปใช้งาน หรือแชร์ต่อได้ จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลย ท้ายบท
ตัวอย่างข้อสอบ ฯ

เลือกคำตอบที่่ถูกต้อง

1) She usually _______ to school by bus.

a. go

b. goes

c. going

d. went

2) I normally ____ to school by bus.

a. go

b. goes

c. going

d. went

3) He ______ a book now.

a. is read

b. is reading

c. are cook

d. was eat

4 ) She _____ in Thailand since 2001.

a. has live

b. has living

c. has lived

d. to live

5 ) They ________ football for 2 hours.

a. have been play

b. have been playing

c. has played

d. to play


เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย 
 1) She usually _______ to school by bus.
ตอบ ข้อ b ข้อนี้ เป็นประโยค Present simple tense ถ้าประธานของประโยคเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ได้แก่ he she it คำกริยาต้องลงท้ายด้วย s, หรือ es 

2) I normally ____ to school by bus.
ตอบ ข้อ a  ข้อนี้ เป็นประโยค Present simple tense ถ้าประธานของประโยคเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ได้แก่ he she it คำกริยาต้องลงท้ายด้วย s, หรือ es  แต่ประธานข้อนี้คือ I จึงไม่ต้องเติม s หรือ es 

3) He ______ a book now.
ตอบ b เป็นประโยคปัจจุบันกำลังกระทำ Present continuous tense สังเกตจากคำว่า now ขณะนี้ ตอนนี้ ปัจจุบันนี้ โครงสร้างประโยค คือ Subject + is,am,are + Ving 


4 ) She _____ in Thailand since 2001.

ตอบ c สังเกตคำว่า since จะใช้ในประโยคปัจจุบันกาลสมบูรณ์ Present perfect tense แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ระบุเวลา และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โครงสร้างประโยค  Subject + have,has + V3


5 ) They ________ football for 2 hours.

ตอบ b สังเกตคำว่าfor  จะใช้ในประโยคปัจจุบันกาลสมบูรณ์  Present perfect continuous tense แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ระบุเวลา และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เน้นความต่อเนื่อง  โครงสร้างประโยค  Subject + have,has + been + Ving

ดาวโหลด : แบบทดสอบพื้นฐานความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น 
Read More

Saturday, December 16, 2017

Mycom

แนวข้อสอบศาสตร์พระราชา เตรียมสอบ นนส.

สำหรับน้องๆ ที่สนใจและเตรียมตัวทางวิชาการ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก นนส. ในปีนี้ นอกจากวิชาสามัญหลัก คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคมแล้ว ยังมีการออกข้อสอบ ที่เน้น ความรู้เกี่ยวกับ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกด้วย ซึ่ง จะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ออกอากาศทางรายการ คสช. คืนความสุขให้กับประชาชน โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นรม. จะมีการแถลงและสอดแทรก ความรู้ เกี่ยวกับ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งน้องๆ ควรจะได้ศึกษา หาความรู้ถึงแก่น และสาระสำคัญของ เนื้อหาไว้ด้วย เพื่อความไม่ประมาท เพราะการสอบแข่งขัน คนที่พร้อมกว่า และเตรียมตัวดีกว่า ย่อมได้รับผลที่ดีกว่าเสมอ สำหรับแนวข้อสอบนี้ พี่ได้ศึกษา รวบรวมและเรียบเรียง มาจากโลกอินเตอรืเน็ต เพื่อเป็นแนวทางและวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ ได้ศึกษา และทบทวนความรู้ตนเองในการสอบแนวข้อสอบศาสตร์พระราชา

1. ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุด ในฐานะที่เป็นปัจจัยสำคัญสุดในการพัฒนา

ก. คน

ข. ดินและน้ำ

ค. วัสดุและเทคโนโลยี

ง. เศรษฐกิจและสังคม

2. ข้อใดไม่ใช่ พื้นที่ภาคใต้พิเศษ ตามความหมายของนายกรัฐมนตรี

ก. ปัตตานี

ข. ยะลา

ค. นราธิวาส

ง. สงขลา

ที่ถูกคือ เพียง 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งจังหวัด

3. โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา อยู่ในจังหวัดใด

ก. กระบี่

ข. ยะลา

ค. นราธิวาส

ง. สงขลา

4. องค์กรในข้อใด กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก World soil day

ก. องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO

ข. สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ IUSS

ค. องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO

ง. องค์การธรณีวิทยาโลก GO

5. องค์กรในข้อใด ถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม The Humanitarian Soil Scientist แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นองค์แรกของโลก

ก. องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO

ข. สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ IUSS

ค. องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO

ง. องค์การธรณีวิทยาโลก GO


6. “นาซา” พบดาวฤกษ์ ___________ มีดาวเคราะห์บริวารเท่ากับระบบสุริยะจักรวาล จำนวน 8 ดวง

ก. “แคสเปอร์ 70”

ข. “สปิริต 10”

ค. “เคปเลอร์ 90”

ง. “ไอโอว่า 100”


เฉลย
1  ก
2   ง
3  ง
4  ก
5  ข
6  ค

Read More

Friday, December 15, 2017

Mycom

ข่าวเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2561

กองทัพบกเปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ หรือตัวย่อว่า นนส. ประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1980 อัตรา (พลเรือน 1188 อัตรา และ ทหารกองประจำการ 792 อัตรา)
หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 700 นาย

อธิบายเพิ่มเติมว่า เหล่าทหารราบ ก็จะเรียนจบและบรรจุเหล่าราบเท่านั้น ถือเป็นเหล่ากำลังรบหลักของกองทัพบก การเรียนการฝึก ก้จะน้น การฝึกการรบเป็นบุคคล และเป็นชุดขนาดเล็ก ในระดับ หมู่ ตอน หมวด และกองร้อย  จะเรียนอยู่ที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์ จะเหนื่อยกว่าเหล่าอื่นๆ หน่อยนะ เหล่าราบ เพราะถือว่าเป็นเหล่ารบหลัก


ส่วนหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จะมีการแบ่งที่นั่งเข้าศึกษาในเหล่าอื่นๆ เช่น ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง ทหารแพทย์ ทหารสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งจะถือว่าเป็นเหล่าช่วยรบ หรือสนับสุนการรบ จะแยกไปเรียนตามจังหวัดต่างๆ ที่มีที่ตั้งของโรงเรียนอยู่
คุณสมบัติของผู้สมัคร

น้องๆ นักเรียนที่จบ ม.6 ใหม่ ทั้งจบ ร.ด. หรือ ไม่จบ ร.ด. ก็รับ อายุ 18- 22 ปี ( ไม่รับคนอายุ ย่าง 21 ในปี ที่จะจับใบแดง ใบดำนะ )
อายุ 22 ปี สมัครได้ แต่ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร จับได้ใบดำ (สด.43)

เครดิตภาพ: https://www.facebook.com/infantry.news/

วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า จบ.กศน. หรือ สาย วิชาชีพ เช่น ปวช. ก็สามารถสมัครได้ แต่จะเสียเปรียบ คนที่จบสายสามัญ สายวิทย์ และคณิต มาโดยตรง เพราะในการสอบ จะมีวิชา คณิต และวิทย์ในระดับ มัธยมปลาย มาออกสอบแข่งขันนั้นเอง
แต่น้องๆ ที่จบ กศน. หรือ ปวช.มา ก็อย่าท้อทอย ต้อง ขยัน และเตรียมตัว ให้นานกว่าคนอื่นๆ เขา ก็จะมีโอกาส สอบติด เช่นกัน

ส่วนคนที่เป็นทหารเก่า ปลดประจำการหรือ ทหารกองหนุน รับอายุมากกว่าพลเรือนอีกนิดหน่อย คือเปิดรับอายุ ไม่เกิน  24 ปี บริบูรณ์

หลักฐานการรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเตอรืเน็ต ที่เว็บไซต์ของ กรมยุทธศึกษาทหารบกเท่านั้น
https://atc-rta.thaijobjob.com/C/2017/rule.php

ข้อดีของการเรียน นักเรียนนายสิบ
ระหว่างเรียน มี เบี้ยเลี้ยง อาหาร ที่พักฟรี ตลอดปี และมีเบี้ยเลี้ยง ให้ทุกวัน
มีเงินเดือนให้ระหว่างเป็นนักเรียน ประมาณ 3000 บาท/เดือน
เรียนจบแล้วติดยศสิบตรี บรรจุเข้ารับราชการทันที รับเงินเดือน เริ่มต้นประมาณ 9000 บาท /เดือน
เบิกค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่และตัวเองฟรี

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - วันที่ 25 มกราคม 2561 


สอบวิชาการในวันเสาร์อาทิทย์ที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 

อ่านรายละเอียด ประกาศรับสมัคร ของกรมยุทธศึกษาทหารบก https://file.job.thai.com/prakad/rta201712/rta201712_2.pdf
ผู้สมัครกรุณาเตรียม

1. ไฟล์รูปถ่ายที่ถูกต้องเหมาะสม (หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด แต่งกายชุดนักศึกษา ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร) 

2. ไฟล์สำเนาวุฒิการศีกษา

3. ไฟลสำเนาหลักฐานทางทหารสอบภาควิชาการ (ระดับ ม.ปลาย)
 • คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
 • วิทยาศาสตร์ 25 ข้อ
 • ภาษาไทย 25 ข้อ
 • ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
 • ความรู้ทั่วไป 20 ข้อ ศาสตร์พระราชา ศีลธรรม และความรู้ทั่วไปทางทหารเบี้องต้น 
 • รวม 120 ข้อ 90 นาที

สอบพละ

 • ว่ายน้ำ 25 เมตร ภายใน 2 นาที
 • ดันพื้น ภายใน 2 นาที
 • ลุกนั่ง ภายใน 30 วินาที
 • ดึงข้อ
 • วิ่ง 1,000 เมตร
การหาตำราสอบ ไปที่ร้านขายหนังสือ Se-ed book แล้วหาแนวข้อสอบเก่ามาฝึกทำ และจดบันทึกผลคะแนนไว้ เพื่อปรับปรุงตัวเอง 
เราอ่อนหรือ ไม่ถนัดวิชาไหน ก็สามารถ เรียนออนไลน์ เพิ่มเติมจาก อินเตอร์เน็ต หรือ ยูทูป ได้นะ 

หรือจะสมัครเรียนหลักสูตร หรือเข้าค่ายติวสอบ เป็นการเฉพาะ ก็สามารถที่จะสมัครเรียนได้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ สำหรับคนที่มีทุน พอ และไม่มั่นใจในพื้นฐานความรู้ตนเอง 

การเตรียมร่างกาย : น้องๆ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ด้วยการวางแผนการกิน การฝึกฝนร่างกาย ให้มีความพร้อม และผ่านการทดสอบ ไปได้ ควรเตรียมตัวควบคู่ไปกับการเตรียมความรู้ทางวิชาการด้วย

อ่านมาถึงตรงนี้ น้องๆ หรือ ทหารเก่า ที่สนใจจะสมัครสอบ นักเรียนนายสิบในปีนี้ สนใจจะมาเข้าค่ายติวความพร้อมทางวิชาการ และด้านร่างกาย กับพี่ สามารถ แจ้งความจำนง มาใต้โพสต์นี้เลยนะครับ รับจำนวนจำกัด เพียง 10 คน เท่านั้น

โดยจะเป็นการติวความพร้อมทางวิชาการ  ฝึกฝนทำข้อสอบตามแนวทางข้อสอบเก่า และฝึกฝนร่างกาย ในพื้นที่ จว.ลพบุรี อำนวยการสอนโดย รุ่นพี่ นักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าสื่อสารรุ่นที่  25/2535 ปัจจุบัน ทำงานในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จว.ลพบุรี
ประสบการณ์การสอน : สำเร็จหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤาแบบอเมริกัน จากสถาบันสอนภาษากระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2005
ประสบการณ์การทำงาน : ฝ่ายอำนวยการด้านยุทธการประจำกองกำลังรักษาสันติภาพ ประเทศซูดาน ปี 2557

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 15000 .- (รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อ และค่าติวแล้ว)

ระยะเวลา ประมาณ 1 เดือนครึ่ง ตั้งแต่ 5 มกราคม 2561 - วันสอบ วิชาการ 17 กุมภาพันธ์ 2561
สนใจ  ลงชื่อใต้โพสต์ หรือ โทรมาคุยกันก่อนได้ที่ พี่หน่อย พ.ท.สุฑีฆา บุญวัง สังกัด หน่วยบัญาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรมือถือ 0817563135
Line : bg1337

Read More

Tuesday, October 17, 2017

Mycom

นสศ. เปิดรับสมัครกองหนุนประจำปี 2561 จำนวน 100 อัตรา

นสศ.หรือหน่วยรบพิเศษ จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครกองหนุนประจำปี 2561 จำนวน 100 อัตรา รายละเอียดการรับสมัคร
จำหน่ายใบสมัคร ที่ บก.นสศ. ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ฯ อ.เมือง จ.ลพบุรี 
เปิดจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ 20 ต.ค.60 เวลา 0800 - 1600 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุด

รับสมัคร ตั้งแต่ 30 ต.ค. - 3 พ.ย.60
ทดสอบร่างกาย พละศึกษา ในวันที่ 8-9 พ.ย. 60 
สอบวิชาการใน 11 พ.ย. 60 
สอบสัมภาษณ์ใน 12 พ.ย. 60 

ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ นสศ. www.swcom.mi.th
ประกาศผลสอบรอบแรก 16  พ.ย. 60 


คุณสมบัติผู้สมัคร

ด้านการศึกษารับคนจบ ชั้น ม.6 เทียบเท่า
อายุ ระหว่าง 18 - 28 ปี 
สอบถามเพิ่มเติม ที่กองกำลังพล นสศ. โทร 036 - 413412 ในวันเวลาราชการ

ก็ฝากถึงผู้ที่ติตามข่าวสารทางบล็อกนี้ที่สนใจ จะสมัครเอง หรือจะชวนคนรู้จักมาสมัครก็รีบๆกันหน่อยนะครับ และฝากให้เตรียมความพร้อมของร่างกาย และวิชาการ ให้พร้อมทดสอบตามกำหนด


อีกอย่างอย่าหลงเชื่อคนที่แอบอ้างช่วยเหลือท่านได้ เพราะอาจจะโดยหลอกได้ง่ายๆ พี่ขอฝากไว้ว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้น
Have a good day!

From Admin Blog
อ้างอิง : www.swcom.mi.th
Read More