Tuesday, August 9, 2016

Mycom

การปฏิบัติการพิเศษ SOF

a. การปฏิบัติการพิเศษหรือ SOF การปฏิบัติการที่มีรูปแบบของการประกอบกำลังเป็นการเฉพาะ มียุทธวิธี มีเทคนิค มีกระบวนการ และอุปกรณ์พิเศษ  เป็นการปฏิบัติภารกิจหรือการทำงานในดินแดนของศัตรู หรือพื้นที่ยึดครอง หรือภายใต้อิทธิพลของฝ่ายตรงข้าม หรือในพื้นที่ทางการเมือง ที่ล่อแหลมและสภาพแวดล้อมที่อ่อนไหว และมีรูปแบบของการปฏิบัติการที่จำกัดด้วยเวลา การปกปิด และการซ่อนพราง และมีทัศนวิสัยจำกัด  ทำงานร่วมกับผู้ติดต่อหรือประสานงานในพื้นที่ จึงต้องการคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างเชี่ยวชาญ การปฏิบัติการพิเศษ จะสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บัญชาการร่วม และหัวหน้าภารกิจ ด้วยข้อมูลที่แตกต่าง ถูกต้อง และเพียงพอ ต่อทางเลือกของผู้บังคับบัญชา เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยข่าวกรองอื่นๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ

การปฏิบัติการพิเศษ โดยธรรมชาติได้รับการออกแบบมาในการรูปลักษณ์ของการทำงานที่เหมาะสมกับท้องถิ่น สามารถสร้างผลกระทบทันทีและภายหลัง เพื่อช่วยเหลือป้องกันและป้องปรามความขัดแย้ง หรือแผ่ขยายในสงคราม


เครดิตภาพ: home.3sor.mi.th/
การปฏิบัติการพิเศษจะประเมินนโนบายต่างประเทศและการทหาร  การทำงานจะทำงานร่วมกับกับรัฐบาลของประเทศเจ้าภาพ หรือนานาชาติ และอาจจะรวมถึงการทำงานกับคนท้องถิ่น  แม้ว่าการปฏิบัติการพิเศษ จะสามารถปฏิบัติการได้อย่างเป็นอิสระ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังในแบบ รวมทั้งผู้แทนของส่วนต่างๆ และตัวแทนจากนานาชาติ และรวมถึง กองโจร หรือกองกำลังปกปิด
การปฏิบัติการพิเศษอาจจะแตกต่างจากการรบตามแบบ ในระดับของยุทธศาสตร์ ทางกายภาพ และการเมือง และความเสี่ยงทางการทูต  เทคนิคของการปฏิบัติการ รูปแบบของการประกอบกำลัง และพึ่งพางานด้านการข่าวและอุปกรณ์ในท้องถิ่น

b. การปฏิบัติการพิเศษส่วนใหญ่จะได้รับภารกิจขนาดเล็กและการส่งกำลังบำรุงที่จำกัด และห่างไกลจากฐานการส่งกำลังบำรุง การประกอบกำลังด้วยระบบการติดต่อสื่อสารที่พิเศษ  และหลายรูปแบบการแทรกซึมเข้าพื้นที่ การสนับสนุน และเทคนิคการแทรกซึมออกนอกพื้นที่ของข้าศึก
credit : www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_05.pdf

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :