Friday, August 19, 2016

Mycom

ระบบงานข่าวกรองทางทหาร

งานข่าวกรอง

เป็นงานที่ทำอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการรวบรวม การประเมินผล การวิเคราะห์ และการแจกจ่ายข่าว เป็นงานที่ขับเคลือนกันตลอดเวลา

งานข่าวเริ่มจาก ใครสักคน เช่น ผบช. มีความต้องการข่าวสารสำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ภารกิจ หรืองานของหน่วยที่ต้องทำ

เรียกว่า เป็นความต้องการข่าวกรอง

และกำหนดให้มีการรวบรวมข่าวกรอง โดยหน่วยข่าว หรือคนที่รับผิดชอบด้านการข่าว

หลังจากที่มีการรวบรวมข่าวสาร หรือข่าวกรองได้แล้ว จากแหล่งต่างๆ ทั้งเปิด ปิด และลับ

ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการประมวลผลข่าว โดย จนท.ผู้ชำนาณ หรือเชี่ยวชาณงานด้านการข่าว ก็จะทำการวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา การศึกษาเปรียบเทียบจากแหล่งข่าวหลายๆ ทาง มาสอดคล้องตรงกันไหม

หลังกระบวนการวิเคราะห์ประเมินค่า หรือการตีความข่าวสารเรียบร้อย ก็จะเป็นการ รายงานข่าวสาร ไปให้ผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบ รวมทั้งการอนุมัติการแจกจ่ายข่าวกรองไปให้หน่วยใช้งาน หรือคนที่ร้องขอ

ซึ่งในทางปฏิบัติ ผบช. อาจจะมีการอนุมัติ หรือ สั่งให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติม ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และการตกลงใจของหัวหน้าฝ่ายข่าว และผู้บังคับบัญชา


image: https://courseware.e-education.psu.edu/courses/bootcamp/lo07/09.html

มีข้อพิจารณาที่สำคัญคือ งานข่าวกรองจะต้องถูกต้องและรวดเร็วและทันเวลา โดยเฉพาะในปัจจัยของการทันเวลา นั้นต้องพิจารณาให้ดี เช่น ข่าวสาร แจ้งว่า ข้าศึกจะบุกโจมตีหน่วยทหารในพื้นที่ ชายแดน อีก 3 วัน แต่หน่วยข่าวก็ไม่กล้ายืนยัน และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและใช้เวลาในการรวบรวมและประเมินผลนานกว่า 3 วัน แบบนี้ ข่าวได้รับการอนุมัติ และส่งไปถึงหน่วยที่จะถูกบุกโจมตีไม่ทันเวลา แบบนี้ ก็ไม่ถูกต้อง

จึงต้องพิจารณาเรื่องทันเวลาเป็นสำคัญ กล่าวคือ ถ้าข่าวสารเป็นจริง หน่วยถูกบุกและโจมตี จนทหารเสียชีวิต หมดค่ายแบบนี้ โดยที่เรา ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ทันเวลา แบบนี้ ก็นับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :