Tuesday, April 30, 2013

Mycom

รับสมัครช่างอากาศยาน ทบ.


หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๗

โรงเรียนการบินทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน(ชาย) สังกัดกองทัพบก ชั้นยศไม่เกินสิบเอก มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันเข้ารับการศึกษา และอายุไม่เกิน ๓๐ ปี มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๘ ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๓๖ – ๔๘๖๙๒๕ – ๙ ต่อ ๓๙๕๐๖ , ๓๙๗๖๐

ใครที่มีคุณสมบัติครบ หรือมีญาติหรือคนรู้จักที่มีความสนใจ ต้องการสมัครช่างเครื่อง ช่วยประชาสัมพันธ์และแจ้งต่อด้วย

ของคุณครับ

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :