Sunday, May 20, 2012

Mycom

ชุดรบพิเศษของ ทบ.สหรัฐ


ชป.รพศ.ของ ทบ.สหรัฐฯ หรือเป็นที่รู้จักกันในนามของ ชป.A ถืิอเป็นหัวใจสำคัญสุดของหน่วยรบพิเศษ ตามปกติจะประกอบด้วย 6 ชป.รพศ.ใน 1 กองร้อยรบพิเศษ โดยมี ผบ.ชป.เป็นนายทหารยศร้อยเอก และมี รอง ผบ.ชป.ยศ  warrant officer , นายสิบ 2 คน หรือ นายทหารประทวนที่ได้รับการฝึกพิเศษตามหน้าที่ของรบพิเศษ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาวุธ,ช่างและระเบิดทำลาย,พยาบาล,สื่อสาร,และยุทธการและการข่าว ทั้งนี้สมาชิกของทีมทุกคนจะต้องมีการคัดเลือก และฝึกเป็นพิเศษ ในหน้าที่ด้านต่างๆ ให้สามารถทำงานทดแทนกันได้เมื่อจำเป็น รวมทั้งการเรียนด้านภาษา
 
ขีดความสามารถและความอ่อนตัว:

วางแผนการปฏิบัติการพิเศษแบบอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยเหนือ ;
แทรกซึ่มเข้าออกพื้นที่ปฏิบัติการทางบก เรือ อากาศ ;
ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่อิทธิพลของฝ่ายตรงข้ามเป็นเวลานานโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยส่งกำลังบำรุงน้อยที่สุด ;
พัฒนา จัดตั้ง จัดการฝึก กำลังกองโจร หรือนำการรบได้ถึงระดับ กองพันปฏิบัติการ ;
ฝึก ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือหน่วยทหารอื่นๆ รวมทั้งกำลังพันธมิตร ;
วางแผน และปฏิบัติการ unilateral SF operations;
ปกิบัติภารกิจพิเศษตามที่ได้รับมอบจากหน่วยเหนือ .

I
ใน 1 ร้อยรบพิเศษ 1 ใน 6 ทีม จะต้องรับการฝึก หลักสูตรการปฏิบัติการทางน้ำ หรือ Combat diving และอีกทีม ฝึกการกระโดดร่มแบบกระตุกเองหรือ  military free-fall parachuting ซึ่งใช้เป็นวิธีการแทรกซึมเข้าพื้นที่ปฏิงานนั้นเอง

ชป.รพศ.สามารถทำงานแบบอ่อนตัวในการจัดของผู้บังคับบัญชา เพื่อรองรับภารกิจเฉพาะ ปกติแล้ว ชป.รพศ. จะประกอบด้วยระบบการสื่อสารชั้นดี เช่น การสื่อสารผ่านช่องทางดาวเทียม ระบบการหาพิกัดตนเองอัตโนมัติ วิทยุคื่นความถี่สูง ,อุปกรณ์แพทย์ที่ทันสมัย การผ่าตัดสนาม การวิจัย การทำฟัน การป้องกันโรค ระบบทางเดินหายใจ ,ระบบตรวจสอบน้ำดื่ม, ระบบป้องกันสัตว์พิษ โดยมีอุปกรณ์ส่วนตัวอื่นๆ รวมทั้งอาวุธป้องกันตัว ,อุปกรณ์ช่วยมองเวลากลางคืน ,อุปกรณ์ระเบิดแบบไฟฟ้าและไม่ไฟฟ้า ทั้งนี้อุปกรณ์ที่แจกจ่ายก็จะแตกต่างกันออกไปตามภารกิจที่ได้รับมอบ 


 สำหรับการปฏิบัติการทางน้ำหรือการแทรกซึมทางน้ำ จะมีชุด SCUBA (self-contained underwater breathing apparatus)มีอุปกรณ์ช่วยหายใจใต้น้ำ ถังดำน้ำ ,เรือยาง และเรือพาย สำหรับชุดแทรกซึมทางอากาศ จะใช้การกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากอากาศยานลงสู่พื้นที่เป้าหมายชป.รพศ. "Alpha" (The A-Team) Structure
ตำแหน่ง ยศ ชกท.
ผบ.ชป.รพศ. ร้อยเอก 18A
รอง ผบ.ชป. Warrant Officer 180A
ส.ยุทธการ จ่าสิบเอก 18Z
ส.ยุทธการและการข่าว จ่าสิบเอก 18F
ส.อาวุธ จ่าสิบเอก 18B
ผช.ส.อาวุธ จ่าสิบตรี 18B
ส.การช่าง จ่าสิบเอก 18C
ผช.ส.การช่าง จ่าสิบตรี 18C
ส.การแพทย์ จ่าสิบเอก 18D
ผช.ส.การแพทย์ จ่าสิบตรี 18D
ส.สื่อสาร จ่าสิบเอก 18E
ผช.ส.สื่อสาร  จ่าสิบตรี 18E

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :