Tuesday, October 4, 2011

Mycom

หลักสูตรรบพิเศษสหรัฐอเมริกา

สำหรับนายทหารสังกัดหน่วยรบพิเศษ ที่ต้องการประสบการณ์และความรู้ในการเรียนรบพิเศษต่างแดน ไม่ควรพลาดโอกาสในการศึกษานะครับ โดย ยศ.ทบ.ได้ประกาศสมัครสอบศึกษา รายละเอียดตามวิทยุที่ ยศ.ทบ.แจ้งหน่วยมานะครับ ซึ่งผมขออนุญาตินำมาประชาสัมพันธ์ต่อสำหรับผู้เยี่ยมชมบล็อกแห่งนี้ อาจจะมีคนสนใจครับ สอบ ECL ชิลด์ ๆ 80 คะแนนครับ

" ยศ.ทบ. ได้รับแจ้งจาก JUSMAGTHAI ว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้จัดสรรที่ศึกษาหลักสูตร Special Forces Qualification Course ระยะเวลาศึกษา ตั้งแต่ ๒๐ ก.พ.๕๕ – ๒๖ ต.ค.๕๕ ณ Fort Bragg, มลรัฐ North Carolina ให้กับ นสศ. จำนวน ๑ ที่นั่ง คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษามีดังนี้.-
๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.อ. – พ.ต.
๒.๒ สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีส่วนสูง น้ำหนัก และสมรรถภาพร่างกายตามข้อกำหนดของ ทบ.สหรัฐอเมริกา โดยต้องสามารถว่ายน้ำระยะ ๕๐ เมตร ขณะสวมใส่เครื่องแบบฝึก
๒.๓ จะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ECL เกณฑ์ ๘๐ ขึ้นไป
๒.๔ หากเคยไปศึกษาในต่างประเทศมาก่อนตั้งแต่ ๑ เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓ เดือน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้ครบ ๑ ปี หากไปศึกษาตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป ต้องกลับมาปฏิบัติงานให้ครบ ๒ ปี และไม่รับสมัครผู้ที่เป็นตัวจริงในการไปศึกษาหรือราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖
๓. การดำเนินการ
๓.๑ ให้หน่วยเสนอชื่อกำลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรในข้อ ๒ ให้ ยศ.ทบ. ภายใน ๒๘ ต.ค.๕๔ เพื่อไปทดสอบภาษาอังกฤษ ALCPT ณ ห้อง Lab2 ศภษ.ยศ.ทบ. ใน ๓๑ ต.ค.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ เกณฑ์ผ่าน ๘๐
๓.๒ ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ในข้อ ๓.๑ ให้ไปทดสอบขั้นที่ ๒ (ทดสอบภาควิชาการและทดสอบร่างกาย)
ใน ๒ พ.ย.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ นสศ. ผู้ที่มีคะแนนสอบขั้นที่ ๒ สูงสุดจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง
๓.๓ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง ให้ไปทดสอบภาษาอังกฤษ ECL ณ ห้อง B209 JUSMAGTHAI เกณฑ์ผ่าน ๘๐ ณ ห้อง B209 JUSMAGTHAI ใน ๘ พ.ย.๕๔ เวลา ๑๒๔๕ ทั้งนี้ตัวสำรองจะได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษาเมื่อตัวจริงไม่สามารถเดินทางได้เท่านั้น
๓.๔ เมื่อสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ในข้อ ๓.๓ ให้ไปดำเนินกรรมวิธี ณ กศ.ยศ.ทบ. ใน ๙ พ.ย.๕๔ เวลา ๐๙๐๐"

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :