Thursday, November 11, 2010

Mycom

แบบฟอร์มขอบัตรผ่านรถ นสศ.

หน้านี้ประชาสัมพันธ์การขอสติกเกอร์หรือบัตรผ่านรถยนต์ รถจักยานยนต์ ประจำปี 54-55 ของ นสศ.สำหรับกำลังพลของ นสศ.และบุคคลพลเรือน

ขั้นตอนการขอสติ้กเกอร์ มี 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1 กรอกข้อมูลรายละเอียดยานพาหนะผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ http://swc.rta.mi.th หรือที่ www.sws.in.th/swcom/userhome.htm
2 ดาวโหลดแบบฟอร์มขอบัตรผ่านตามลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ เป็นไฟล์ WORD เป็นเอกสาร 1 แผ่น 2 ด้าน คือด้านหน้าและด้านหลัง ให้พิมพ์ออกมาทั้งสองด้านในกระดาษแผ่นเดียว คือด้านหน้าและด้านหลังนะครับ งง ไหมนิ? คงไม่งงนะครับ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ดาวโหลดมาให้เรียบร้อย

3 จากนั้นนำหลักฐานสำเนาทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือประชาชน ติดต่อขอรับสติ้กเกอร์ ณ กขว.นสศ.หรือ นขต.นสศ.
ตอบข้อสงสัย
คือ 1 ต้องกรอกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
2 โหลดแบบฟอร์มขอบัตรผ่านและพิมพ์ออกมาและกรอกข้อมูลด้วย
3 นำหลักฐานมาติดต่อขอรับสติกเกอร์ที่ กขว.หรือ นขต.นสศ.ครับ
ข้อควรทราบ
1 บุคคลพลเรือน ใช้สติ้กเกอร์สีเขียว ขอได้จาก กขว.นสศ.เท่านั้น
2 หากไม่สะดวกในการโหลดแบบฟอร์มและพิมพ์เอง สามารถมาขอได้ที่ กขว.นสศ.หรือ นขต. โดย จนท.ได้จัดเตรียมไว้ให้จำนวนหนึ่ง
3 อันนี้สำคัญสุด หากท่านไม่กรอกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตมาก่อน ทาง จนท.กองข่าว นสศ.ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจกจ่่ายสติกเกอร์ให้ท่านในวันนั้น แต่ท่านจะได้รับนามบัตรแนะนำขั้นตอนการกรอกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตแทน ดังนั้นเพื่อไม่เสียเวลาของท่านและ จนท. ขอให้อ่านวิธีการขอบัตรผ่านให้เข้าใจ ก่อนมาติดต่อขอรับบัตรผ่านนะครับ
ด้วยความปรารถนาดีจาก กขว.นสศ.
ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี
สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง กขว.นสศ.โทรทหาร 36726

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :