Nav

Friday, October 22, 2010

ด่วน นสศ.รับสมัครนายสิบประจำปี 2554

จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน ๒๖ ตุลาคม ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ ๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ
สนใจดาวโหลดข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเพื่อดาวโหลดรายละเอียด
แหล่งที่มา เว็บไซต์ นสศ.  http://swc.rta.mi.th

No comments:

Post a Comment