Nav

Thursday, September 23, 2010

ข่าวรับสมัครพลอาสากองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ปี 2553 ครับ!

จู่โจม (Ranger) ที่ไหน เมื่อใด ได้เสมอ "Ranger lead the way" "จู่โจมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องเป็นผู้นำเสมอ" สำหรับชายไทยที่มีหัวใจของนักสู้เกิน 100% สนใจสมัครเข้ารับราชการทหารเป็นอาสาสมัครประจำการ กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งเปิดรับกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2553 ก็มาถึงวงรอบในการรับสมัครอีกแล้วครับ ก็ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ชายไทย หัวใจนักสู้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครกันได้ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครตามข้อมูลด้านล่างเลยครับ

กองพันจู่โจม

กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เปิดรับสมัคร ชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 อายุระหว่าง 18 - 25 ปี (เกิด พ.ศ.2528 – 2535 )

มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง และใจถึง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น พลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) สังกัด กองพันจู่โจม รุ่นที่ 21 (จำนวน 155 นาย)

- ห้วงระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 8 ต.ค.53 ถึง 18 ต.ค.53 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

- สถานที่ในการรับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์บ้านเมือง : ( 036 ) 412648 , ( 036 ) 412668

โทรศัพท์ทหาร (ทบ.) : 37724 ,37725

No comments:

Post a Comment