Sunday, May 23, 2010

Mycom

พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ลพบุรี

ประวัติ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบกได้จัดตั้งกองพันทหารพลร่มขึ้นเป็นครั้งแรกที่ บ.ป่าหวาย ต.ป่าตาล อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อ พ.ศ.2497 และได้มีวิวํฒนาการมาเป็นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในปัจจุบันทั้งนี้หน่วยรบ พิเศษเป็นหน่วยทหารที่มีความสำคัญยิ่งหน่วยหนึ่งของกองทัพบกไทย มาทุกยุคทุกสมัย

ในปี พ.ศ.2537 พล.อ.วิมล มลวานิช ผบ.ทบ.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทหารรบพิเศษ จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษขึ้น ตั้งอยู่ที่ ค่ายวชิราลงกรณ์ ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 28 ล้านบาท แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2538 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ทางทหาร และวีรกรรมของทหารรบพิเศษ ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชของชาติ และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติทหารรบพิเศษให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือ เป็นแบบอย่างของความเสียสละต่อไป
ภายใน พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ประกอบด้วย ห้องจัดแสดง ดังนี้


ห้อง โถง

เป็นห้องจัด แสดงภประวัติความเป็นมาและภารกิจต่างๆของหน่วยรบพิเศษตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจน ถึงปัจจุบันด้วย ภาพประติมากรรมฝาผนังดินเผาด่านเกวียนนูนต่ำ สิ่งสำคัญ ประกอบด้วยประติมากรรมช้างสามเศียร"เทพเจ้าสเอราวัณ" ภายในเศียรช้างบรรจุวัตถุมงคลรุ่นอนุรักษ์ชาติและบรรจุดินจาก 24 สมรภูมิการรบของไทย และประดิษฐานพระบรมรูป 9 มหาราชของชาติไทย

ห้อง แสดงที่ 2

เป็นห้องจัดแสดงเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึก-ศึกษา ของหน่วยรบพิเศษ และการปฏิบัติการพิเศษในรูปแบบต่างๆ ของ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ

ห้อง แสดงที่ 3

เป็นห้องจัดแสดงประวัติการรบในยุทธการต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติการรบพิเศษของไทย และเป็นการจำลองภาพเหตุการณ์ที่ ทหารรบพิเศษได้ร่วมในการสู้รบในยุทธการต่างๆ เพื่อให้ทหารและอนุชนรุ่นหลังได้รับทราบและเป็นข้อเตือนใจ

ห้อง แสดงที่ 4

เป็นห้องจัดแสดงกิจกรรมที่สำคัญของพระราชวงศ์จักรี กับหน่วยรบพิเศษ ตลอดจนการรวบรวมกิจกรรมสำคัญที่หน่วยรบพิเศษ ได้มีส่วนร่วมดำเนินการมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ห้อง ปฏิบัติการใต้น้ำ

เป็นห้องจัดแสดงจำลองภาพเหตุการณ์ให้เห็นถึงขีดความสามารถในการ ปฏิบัติการพิเศษใต้น้ำของกองทัพไทย ด้วยการซุ่มโจมตีด้วยวิธีการวางตัวใต้ผิวน้ำ ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องได้รับการฝึกเป็นพิเศษ มีขีดความสามารถสูง มีความเข้มแข็ง อดทนทั้งร่างกายและจิตใจ และมีความเสียสละเป็นอย่างสูง ซึ่งหน่วยรบพิเศษ จะต้องริเริ่มพัฒนาการฝึกปฏิบัติการพิเศษในลักษณะต่างๆ ให้กับกำลังพลอย่างต่อเนื่อง

ห้อง ปฏิบัติการใต้ดิน

เป็นห้องจัดแสดงจำลองภาพเหตุการณ์และแผนการทำลายล้างในรูปแบบการ ปฏิบัติการใต้ดิน เพื่อให้กำลังพลได้ตระหนักถึงอันตรายที่ซ่อนเร้น แฝงตัวในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากความริเริ่มของฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเรา

ห้อง ปฏิบัติการรบในป่า

เป็นห้องจัดแสดงจำลองภาพเหตุการณ์การรบจริงที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรค นานัปการ เช่น กับระเบิด,ระเบิดแสวงเครื่อง,หลุมขวาก และความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในป่า เพื่อเป็นข้อเตือนใจให้กำลังพลได้ระลึกถึง ความเสียสละความกล้าหาญของทหารรบพิเศษ ที่ได้รับชัยชนะและต้องประสบกับการสูญเสีย

การเข้าชม

* วันราชการ เวลา 0900 -1600
* ปิดวันหยุดราชการ (ยกเว้นการเยี่ยมชมเป็นคณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า)
* อัตราค่าเข้าชม
o ผู้ใหญ่ ท่านละ 30 บาท
o เด็ก ท่านละ 10 บาท
o ชาวต่างประเทศ ท่านละ 50 บาทการติดต่อในเวลาราชการ

* สำนักงานพิพธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ 036 - 612395
* กอง กิจการพลเรือน นสศ. 036-412192(FAX) , 37635
* กอง กิจการพลเรือน ศสพ. 039-422774(FAX) , 36885

ขอบคุณที่มา http://swc.rta.mi.th/File/SubFile/tour7.htm

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :