Sunday, September 13, 2009

Mycom

รู้จักกับ Jump MasterJump Master คือผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมการกระโดดร่มในแต่ละครั้งของทหารพลร่ม จัดเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อภารกิจในการกระโดดร่มของทหารพลร่ม โดยมีหน้าที่หลักได้แก่การตรวจสอบความเรียบร้อยของนักโดดแต่ละคนทั้งสภาพความพร้อมทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งอุปกรณ์ในการกระโดดร่ม ซึ่งต้องมีการตรวจสอบกันให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นบรรทุกบนเครื่องบิน จากนั้นบนอากาศยาน Jump Master ก็จะทำการตรวจสอบสภาพอากาศ ความเ็ร็วลม กับหน่วยทางภาคพื้นดิน ผ่านระบบวิทยุสื่อสาร เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย Jump Master จะให้สัญญาณกับนักโดดด้วยสัญญาณมือและนกหวีด เพราะการตะโกนด้วยปากเปล่ายากที่จะได้ยินและสื่อสารกันได้ ปกติ็จะมีคำสั่งลุกจากที่นั่ง ตรวจอุปกรณ์การโดดครั้งสุดท้าย แว่นตา เครืองวัดความสูง หมวกกันกระแทก ฯลฯ จากนั้นก่อน บ.จะเข้าสนามโดดประมาณ 5 นาที ประตูของ บ.ก็จะทำการเปิด ลมจากภายนอกก็จะแล่นเข้ามา Jump Master จะสั่งให้นักโดดขยับไปรอที่ปากประตูหรือท้ายเครื่องบิน ปกติจะมีสัญญาณไฟสีเขียวจากนักบินเมื่อถึงจุดที่กำหนด DZ และ Jump Master ก็จะสั่งให้นักโดด โดดออกไป ครับ

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :