Nav

Sunday, September 27, 2009

พลทหารที่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ

สำหรับบทความสั้นๆ วันนี้ผมจะขอพูดหนึ่งกำลังพลอีกส่วนหนึ่งที่มิสิทธิ์เข้าเรียนร่มหรือส่งทางอากาศของโรงเรียนสงครามพิเศษ คือน้องพลทหารจากกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ และพลทหารอาสาสมัครจากกองพันจู่โจม ซึ่งกำลังพลทั้งสองส่วนในส่วนที่มาจากกองพันจู่โจมจะรับมาจากบุคคลพลเรือนที่มีความสมัครใจ จบการศึกษาชั้นประถมหก อายุ 18-25 ปี ก็จะมีจำนวนประมาณ 50-60 นายโดยประมาณ และอีกส่วนจาก กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ซึ่งมีคละแบบคือทั้งแบบสมัครเข้ามาและถูกเรียกเข้ามาตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร ก็จะมีจำนวนประมาณ 150 สำหรับส่วนที่เหลือก็จะเพิ่มยอดจากนายทหารและนายสิบของหน่วยรบพิเศษในการทดสอบร่างกายเข้ามาเรียนร่มอีกประมาณ 50 นาย รวมๆ แล้วก็จะมีประมาณ 250 นายต่อหลักสูตร หลังการเรียนร่มจบแล้วน้องๆ พลทหารเหล่านี้ก็จะได้รับเงินค่าปีกหรือ พดร.(พิเศษโดดร่ม) จำนวนประมาณ 2500 บาทต่อเดือน (ตัวเลขไม่แน่ใจ)

No comments:

Post a Comment