Sunday, September 13, 2009

Mycom

ทหารอาสาสมัครกองพันจู่โจม


อีกหนึ่งทางเลือกของชายไทย ที่ใจรักและแสวงหาความท้าทายในชีวิต และอาจจะเป็นบันไดก้าวแรกของน้องๆ หลายคนในการก้าวไปสู่โรงเรียนนายสิบทหารบก หรือโรงเรียนนายร้อยต่อไป จู่โจมพร้อมเสมอ รบที่ไหน เมื่อใด พร้อมไปเสมอ ..........พิสูจน์ความแข็งแกร่งร่างกายและจิตใจ ได้รับโอกาสศึกษาหลักสูตรการกระโดดร่มจากโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี สอบถามกันเข้ามาเยอะพอสมควรก็เลยจัดหามาลงให้ไว้ รับจำนวนจำกัดขอให้โชคดีทุกคนนะครับ

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป
มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ป.6 อายุ 18 - 25 ปี
มีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน
ห้วงเวลาในการรับสมัคร
ห้วงเวลาในการรับสมัคร ประมาณ เดือน ต.ค. หรือ พ.ค. ของทุกปี
สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ www.rta.mi.th/26000u

การสอบ คัดเลือก
1.ทดสอบร่างกาย ( ทำทุกท่าให้ดีที่สุด )
ท่าดันพื้น และท่าลุกนั่ง ในเวลา 2 นาที , ดึงข้อราวเดี่ยว ไม่ต่ำกว่า ๗ ครั้ง
วิ่งระยะทาง 1 ไมล์ ,ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร
2.สัมภาษณ์/ตรวจโรค   ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ร่างกายเท่านั้นถึงมีสิทธิที่จะ เข้าสัมภาษณ์และการตรวจโรค
กองพันจู่โจม
กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เปิดรับสมัคร ชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อายุระหว่าง 18 - 25 ปี
มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ใจถึง คัดเลือกเป็น
พลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นที่ 18 (จำนวน 74 นาย)
เริ่มรับสมัคร ห้วง  ต.ค. ของทุกปี
สถานที่รับสมัคร ศูนย์การศึกษา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ : กองพันจู่โจม
ค่ายเอราวัณ ต. เขาสามยอด อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000
โทรบ้านเมือง : ( 036 ) 412648 , ( 036 ) 412668
โทรทหาร : 31-23310 , 37724 ,37725
สิทธิในระหว่างรับราชการ
จำนวนปี เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง พ.จ.จ. รวม
ทหารใหม่ 1,490 2,250 - 3,740
ปีที่ 1 3,350 2,250 2,700 8,300
ปีที่ 2 3,800 2,250 2,700 8,750
ปีที่ 3 4,020 2,250 2,700 8,970
ปีที่ 4 4,230 2,250 2,700 9,180
ปีที่ 5 4,450 2,250 2,700 9,400
• ทหารใหม่ ใช้เวลาในฝึกทั้งสิ้น 10 สัปดาห์
• พ.จ.จ. หมายถึง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม จะได้รับเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ (หลักสูตรกระโดดร่ม)

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ป.6 )
3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น
4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์
( เกิด พ.ศ.2525 – 2532 เว้น พ.ศ.2529 )
5. ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน
6. ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อ
การรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
7. ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ
8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา


9. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก
(เว้นเป็นความผิดลักษณะลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท )

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา- มารดา พร้อมตัวจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
3. สำเนา สด.9 หรือ สด.43 พร้อมตัวจริง
4. สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามีพร้อมตัวจริง)
5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
6. สำเนามรณะบัตรของ บิดา – มารดา ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
7. สำเนาใบสมรส (ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
8. สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
9. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• ข้อ 1 – 8 ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด

กำหนดการทดสอบ / ตรวจโรค
กำหนดการ วันที่ เวลา
* ทดสอบร่างกาย 22 ต.ค.50 0800-1630
* ประกาศผลขั้นที่ 1 23 ต.ค.50 0700
* ทดสอบกำลังใจ (9 สถานี) 23 ต.ค.50 0800-1630
* สัมภาษณ์/ตรวจโรค 24 ต.ค.50 0800-1630
* ประกาศผลครั้งสุดท้าย 25 ต.ค.50 1300
* รายงานตัวเข้ารับการฝึก 1 พ.ย.50 0830

ผังสถานที่รับสมัคร
ศูนย์การศึกษา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ผังสถานที่ทำการทดสอบ
กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี โทร.(036)412648, ( 036 ) 412668
ท่าที่ใช้ในการทดสอบร่างกาย

ท่าดันพื้น ภายในเวลา 2 นาที

ท่าลุกนั่ง ภายในเวลา 2 นาที

ดึงข้อราวเดี่ยว ต่อเนื่องกัน

วิ่งระยะทาง 1 ไมล์

ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร
ทดสอบกำลังใจ 9 สถานี

• พ.จ.จ. หมายถึง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม
จะได้รับเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ (หลักสูตรกระโดดร่ม)

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :

27 ความคิดเห็น

Write ความคิดเห็น
bankfire
AUTHOR
May 7, 2010 at 7:32 AM delete

ทำไมไม่รับ ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 เพราะอะไรครับ

Reply
avatar
นศท350
AUTHOR
October 1, 2010 at 7:54 PM delete

เซงเลยทามไมไม่รับ รด ปี่3 อย่าว่าแต่อันนี้เลย ทหารเกณฑ์ ยังไม่รับโว้ๆๆๆๆๆๆๆ แล้วชีวิตนี่กูจะเป๋นทหารได้ไงอะ เส้นเล็กเส้นใหญ๋อย่างเยอะ

Reply
avatar
amphol
AUTHOR
November 15, 2010 at 6:23 PM delete

ใส่เเวน มาฝึกได้ไหมครับ

Reply
avatar
amphol
AUTHOR
November 15, 2010 at 6:24 PM delete

สายตาสั่นสมัครได้หรือป่าวครับ

Reply
avatar
apkss
AUTHOR
November 16, 2010 at 7:00 PM delete

สายตาสั่นสมัครกองพันจู่ได้ไหมครับ

Reply
avatar
apkss
AUTHOR
November 18, 2010 at 10:26 PM delete

ranger ของ อเมริกา มีคนสายตาส่ันใส่เเว่นตอนฝึกด้วย ผมน่าจะมีหวังนะครับ

Reply
avatar
apkss
AUTHOR
November 18, 2010 at 11:07 PM delete

ตอบหน่อยครับ

Reply
avatar
drarer
AUTHOR
July 18, 2011 at 1:42 AM delete

เอ่อ..อยากทราบว่าถ้าเป็นพลทหารอยู่จะสมัครได้ไหมครับแล้วก็ถ้าสอบเสร็จ..ก็จะได้เบเล่แดงใช่ไหมครับอันเดียวกันหรือป่าว

Reply
avatar
Mycom
AUTHOR
May 2, 2012 at 9:18 PM delete

ตอบน้องๆ ที่จบ รด.ปี 3 ผมเองก็ไม่แ่ใจคนออกกฏครั้งแรก แต่ถ้าจะพอให้ความคิดเห็น ก็อาจจะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว การเรียน รด. เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ต้องการคัดเลือกทหารตอนอายุ 21 นะครับ แต่ถ้าใครจบ รด.ปี 3 ต้องการสมัครเป็นทหาร เขาก็รับครับ ไปสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกนะครับ มีคะแนนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ที่จบ รด.ปี 3 ด้วยครับ และค่อยสมัครมาอยู่หน่วยรบพิเศษ ลพบุรีอีกครั้งก็ได้ครับ สำหรับคนสายตาสั้น ปกติเขาก็ไม่รับนะครับ เว้นจะไปรักษาด้วยการเลสิกมาก่อน จนหายปกติ แล้วตอนตรวจร่างกายไม่พบข้อผิดปกติแล้วก็เข้ามาได้ครับ ต่อมาสายตาเสื่อมสภาพ ก็ใส่แว่นได้ภายหลัง เขาก็คงไม่ไล่ออกแล้วละ ทหารนะเข้ายาก ออกยากด้วยนะ เว้นทำผิดกฏอย่างแรง

Reply
avatar
Mycom
AUTHOR
May 2, 2012 at 9:21 PM delete

เป็นพลทหารอยู่ก็สมัครไม่ได้นะครับ ลาออกหรือปลดประจำการก่อน นะครับ ถึงมาสมัครได้ สำหรับโอกาสก้าวหน้าคือ ถ้าใครตั้งใจฝึก และมีพื้นฐานมอปลาย เขาจะพิจารณาปรับเป็นนายสิบได้จำนวนมาก โดยไม่ต้องสอบแข่งกับพลเรือน (นักเรียนที่จบใหม่ๆนะครับ) และถ้าใครชอบบู้ก็ถือว่าใช่เลย ตอนนี้ก็มีราชการที่ใต้และแนวชายแดนเขมรละครับ

Reply
avatar
July 26, 2012 at 7:40 AM delete

ผมอยากถามว่าถ้า ดึงข้อผมดึงไม่ผ่านแต่ ถ้าอื่นผ่าน เขาจะให้ผมตกหรือป่าวครับ

Reply
avatar
Mycom
AUTHOR
April 30, 2013 at 9:54 PM delete

ง่ายๆ ครับ คือตก ครับ ส่วนเหตุผล ไม่อยากให้เสียเวลาทั้งสองฝ่่ายครับ

Reply
avatar
September 6, 2013 at 7:02 AM delete

ผมเคยเป็น ทหารเกณฑ์ ปลดประจำการแล้ว 2 ปี มีใบทหารผ่านศึก สามารถสมัคได้ไหมครับ

Reply
avatar
Mycom
AUTHOR
September 1, 2015 at 11:14 PM delete

5. ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน

Reply
avatar
Oppo R5
AUTHOR
December 17, 2015 at 9:52 PM delete

เป็นทหารเกฑครบ 2 ปีใช่ไหมครับเขาเรียกว่ากองหนุน
แต่ผมชอบบู๊จริงๆและยากเป็นมากครับ

Reply
avatar
Oppo R5
AUTHOR
December 17, 2015 at 9:53 PM delete

เป็นทหารเกฑครบ 2 ปีใช่ไหมครับเขาเรียกว่ากองหนุน
แต่ผมชอบบู๊จริงๆและยากเป็นมากครับ

Reply
avatar
Oppo R5
AUTHOR
December 17, 2015 at 9:54 PM delete

เป็นทหารเกฑครบ 2 ปีใช่ไหมครับเขาเรียกว่ากองหนุน
แต่ผมชอบบู๊จริงๆและยากเป็นมากครับ

Reply
avatar
Mycom
AUTHOR
December 21, 2015 at 10:04 PM delete

ตอบคุณ Oppo R5 ถูกต้องครับ ถ้าอายุไม่เกิน ก็สามารถสมัครสอบ นนส.ทบ.ได้นะครับ หรือ สอบกองหนุนของ นสศ.ได้

Reply
avatar
A
AUTHOR
January 5, 2016 at 7:43 AM delete

ตอนตรวจร่างกาย มีการทดสอบตาบอดสีด้วยหรือเปล่าครับ

Reply
avatar
A
AUTHOR
January 5, 2016 at 7:44 AM delete This comment has been removed by the author.
avatar
September 9, 2016 at 8:52 AM delete

ผมอยากทราบว่ากองพันจุ้โจมจะเปิดรับสมัครวันที่1ตุลานี้ ผมเป้นทหารเกณอยุ่ ปลดสิ้นเดือนตุลานี้ ในระหว่างเป้นทหารเกณ สามาไปสมัครได้ไหมครับ ตอบกลับด้วยน่ะครับ

Reply
avatar
September 9, 2016 at 8:55 AM delete

ผมอยากทราบว่ากองพันจุ้โจมจะเปิดรับสมัครวันที่1ตุลานี้ ผมเป้นทหารเกณอยุ่ ปลดสิ้นเดือนตุลานี้ ในระหว่างเป้นทหารเกณ สามาไปสมัครได้ไหมครับ ตอบกลับด้วยน่ะครับ

Reply
avatar
Mycom
AUTHOR
September 12, 2016 at 9:29 PM delete

เขาไม่รับทหารเก่าครับ หรือจบ รด.ปี 3 มาก็ไม่รับครับ

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
September 23, 2016 at 6:08 AM delete

สอบสัมภาษณ์ประมานไหนคับ มีตกด้วยหรือป่าวถ่าผ่านอันอื่นหมดแต่สัมภาษณ์ไม่ผ่านจะตกไมคับ

Reply
avatar
Mycom
AUTHOR
October 5, 2016 at 7:55 AM delete

ดูลักษณะคำพูด ท่วงทีวาจา ลักษระทางร่างกายประกอบ ตอบคำถามตามปฏิภานและไหวพริบครับ ไม่น่าจะยากเกินไปครับ

Reply
avatar