Sunday, September 13, 2009

Mycom

บุคคลพลเรือนสอบนายทหารสัญญาบัตร ยศ.ทบ.


จุดประสงค์หลัก เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่มีความประสงค์จะสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในส่วนของกองทัพบก ซึ่งจะมีการเปิดสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อทดแทนในตำแหน่งที่ขาดอัตราและหน่วยมีความต้องการเป็นพิเศษ โดยรับสมัครจากบุคคลพลเรือนทั่วไปซึ่งสำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและโท เพื่อบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตรในหน่วยต่างๆของ ทบ. สำหรับจำนวนที่รับได้ในแต่ละปีก็ประมาณ 80-90 นายโดยประมาณ โดยมีความต้องการในสาขาที่จบมาหลากหลายอาทิเช่นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งบุคคลชายและหญิง จำนวน ๘๗ ตำแหน่ง ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, คหกรรมศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ศาสนศาสตร์ และการเงิน การบัญชี ระดับปริญญาโท ทั้งบุคคลชายและหญิง จำนวน ๙ ตำแหน่ง ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปศาสตร์ และอักษรศาสตร์
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบ อย่าลืมติดตามข่าวสารจากทางเว็บนะครับ ปกติก็จะมีการรับสมัครในห้วงเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี โดยมี กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินการสอบ (แถวๆสถานีรถไฟสามเสน) รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนน
เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร.๐-๒๒๙๗-๖๑๘๖ หรือ เว็บไซต์ http://www.atc-rta.com

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :