Nav

Wednesday, May 6, 2009

ส่งทางอากาศ รุ่นที่ 260


อ้างอิงจาก www.sws.in.th
โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 260 (พลฯ ร.31 รอ.)
ระยะเวลา ตั้งแต่ 20 ก.ค.52 - 23 ส.ค.52(รวม 5 สัปดาห์)
ยอดผู้เข้ารับการศึกษาที่รับได้ นายทหาร 9,นายสิบ 50,พลทหาร 225 โดยเป็นพลทหารของกองพันจู่โจมและของกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (หน่วยทหารราบส่งทางอากาศของไทย)และจากมิตรประเทศ กัมพูชา5 นาย (อันนี้เป็นข้อมูลเก่านะครับ เพราะตอนนี้เรากับกัมพูชามีปัญหากระทบกระทั่งกันบ่อย ก็อาจจะถอนตัวก็ได้) สรุปว่าก็เป็นรุ่นของพลทหารนะครับ แต่เพิ่มเติมที่นั่งให้นายทหารนายสิบให้จำนวนหนึ่งตามงบประมาณและขีดความสามารถของ รร.สพศ.ศสพ.ที่จะรองรับได้ ผู้ที่ต้องการทดสอบร่างกายก็เตรียมตัวแต่เนิ่นๆ นะครับ เพราะในแต่ละรุ่นจะมีผู้มาทดสอบมากกว่าจำนวนที่รับได้พอสมควร จึงมีการคัดเลือกคนที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดตามลำบเข้าเรียนนะครับ

No comments:

Post a Comment