Tuesday, April 21, 2009

Mycom

หลักสูตรส่งทางอากาศ


การฝึกกระโดดร่ม หรือชื่อเป็นทางการคือหลักสูตรส่งทางอากาศ คือการฝึกทหารหน่วยรบพิเศษ หรือทหารราบส่งทางอากาศให้สามารถทำการกระโดดร่มจากอากาศยานชนิดต่างๆ เช่น เครื่องบิน เรือบิน บอลลูน และ ฮ. เพื่อทำการแทรกซึ่งเข้าสู่ที่หมายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อบรรลุชัยชนะของสงคราม ถ้าหากจะถามว่าใครหรือประเทศใดมีหน่วยทหารพลร่มหรือหลักสูตรการกระโดดร่มก่อนใครเพื่อน ก็คงจะตอบยากเช่นกัน แต่ตามประวัติศาสตร์ทหารพลร่มเริ่มปรากฎครั้งแรกและเป็นยุทธการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะมีมาได้คือในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลังการยกพลขึ้นบกของพันธมิตรที่นอร์มังดี เป็นปฏิบัติการที่เรียกว่า Market Garden มีทหารพลร่มกระโดดร่มลงไปในสงครามครั้งนั้นมากกว่า30000 คน ปัจจุบันการรบขนาดใหญ่คงจะไม่มีแล้ว จะมีก็แค่ความขัดแย้งเล็กๆ ซึ่งทุกฝ่ายต่างก็พยายามใช้การเจราทางการทูตมากกว่าทางทหาร อย่างไรก็ตามหลายประเทศก็ยังคงให้มีหน่วยทหารพลร่มไว้เพื่อเป็นกำลังในการป้องปรามและให้มีการสืบทอดการฝึกศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย โดยปัจจุบันการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศมีอยู่ทั้งสามเหล่าทัพคือ กองทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ และของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(พลร่มนเรศวร) โดยบทความนี้จะกล่าวถึงของกองทัพบกเป็นหลัก เนื่องจากเป็นกำลังหลักและมีจำนวนมากที่สุดของทหารพลร่ม โดยมีการฝึกศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศในสองสถาบันคือ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ จว.ประจวบฯ และโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จว.ลพบุรี ซึ่งกองทัพบกได้อนุมัติงบประมาณในการฝึกศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศประมาณปีละ สามรุ่น (ของแต่ละโรงเรียน) โดยในส่วนของโรงเรียนสงครามพิเศษ ถือเป็นสถาบันหลักในการผลิตนักกระโดดร่มของกองทัพบก ซึ่งสามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้ประมาณ 350 คนต่อรุ่น โดยปกติจะเป็นรุ่นของพลทหารกองพันทหารราบส่งทางอากาศ ,พลทหารอาสาสมัครกองพันจู่โจม รวมกับนายทหารและนายสิบของหน่วยใช้ร่ม ปีละ 2 รุ่น และอีก 1 รุ่นจะเป็นรุ่นพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 และนักเรียนแพทย์ทหาร โดยหลักสูตรนี้มีระยะเวลาการฝึก 5 สัปดาห์ โดยต้องทำการโดดร่มจากเครื่องบินไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง โดดกลางคืน 1 ครั้ง และโดดพร้อมอาวุธเป้สนาม 1 ครั้ง จึงจะสำเร็จการศึกษา โดยจะได้รับเครื่องหมายปีกดิ้นสีทองประดับบนหน้าอกเสื้อด้านซ้าย และได้รับเงินพิเศษ (พดร.)นายสิบ 5100 บาทต่อเดือน และนายทหาร 7000 บาทต่อเดือน ซึ่งทหารพลร่มที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจะต้องทำการฝึกทบทวนและมีการกระโดดร่มทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยอาจจะมีการฝึกกระโดดร่มจากบอลลูนด้วย เพื่อรักษาความพร้อมและดำรงความมุ่งหมายของการฝึกดังกล่าว
สำหรับตอนหน่าผมจะได้มากล่าวถึงปัญหาที่สอบถามบ่อยเกี่ยวกับการเข้าศึกษาหลักสูตรกระโดดร่ม
Operation Market Garden

Operation was an Allied military operation in World War II, which took place in September of 1944. It was an attempt to take bridges over the main rivers of the German-occupied Netherlands, enabling the Allies to advance into Germany without any remaining major obstacles.

The operation was successful up to the capture of the Rhine bridge at Nijmegen, but was overall a failure as the final bridge at Arnhem was not held, resulting in the destruction of the British 1st Airborne Division.

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :